Letecké fotografie obce vyhotovené 18. júna 2012. Letecké fotografovanie realizovala spoločnosť Casovia Books.