Letecké fotografie obce vyhotovené 15. júla 2008. Letecké fotografovanie realizovala Obchodná firma Lacika z Holíča.