Letecké fotografie obce vyhotovené 3. augusta 2013. Letecké fotografovanie realizovala spoločnosť CBS s.r.o.

Letecké fotografie obce vyhotovené 18. júna 2012. Letecké fotografovanie realizovala spoločnosť Casovia Books.

Letecké fotografie obce vyhotovené 31. januára 2011. Letecké fotografovanie realizovala Obchodná firma Lacika z Holíča.    

Letecké fotografie obce vyhotovené 15. júla 2008. Letecké fotografovanie realizovala Obchodná firma Lacika z Holíča.