Dębno (PL)
Najstarší drevený kostol v Poľsku z r 1490
Vysockí turisti 27.07.2014
thumb_debnoDębno (PL)       
Najstarší drevený kostol v Poľsku z r 1490         
Vysockí turisti 27. 07. 2014