thumb_medjugoriePozdrav z Veľkonočnej návštevy Medjugoria
Klub turistiky 24. 4. 2014