Letecké fotografie obce vyhotovené 3. augusta 2013. Letecké fotografovanie realizovala spoločnosť CBS s.r.o.

Letecké fotografie obce vyhotovené 18. júna 2012. Letecké fotografovanie realizovala spoločnosť Casovia Books.

Letecké fotografie obce vyhotovené 31. januára 2011. Letecké fotografovanie realizovala Obchodná firma Lacika z Holíča.    

Letecké fotografie obce vyhotovené 15. júla 2008. Letecké fotografovanie realizovala Obchodná firma Lacika z Holíča.

Fotografie z obrátky 43. ročníka Kysuckého maratónu, ktorý sa bežal 24. júna 2017.

Kompletná fotogaléria turistického Non-stop pochodu Cesta na mesiac, konaného v dňoch 2. júna 2016 až 25. júna 2016.

Pálenie "Jánskej" vatry, ktoré dňa 21. 6. 2014 usporiadali členovia DHZ Horný Kelčov. Fotografie dodal Anton Ďurčanský.

Turisticko - poznávací výlet na Donovaly. Autorom fotografií je Lukáš Kubinec.

Fotografie z turisticko-poznávacieho výletu - Rozlúčka s prázdninami do Veľkej Fatry vyhotovil pán Mgr. Vladimír Pekár.