thumb Kosenie 20210615 132404V mesiaci jún 2021 obec realizovala rozsiahle kosenie verejných plôch. Zamestnanci obce vykosili:

- oba cintoríny,

- okolie autobusových zastávok,

- park v centre obce,

- „Vysoký breh“ – plochy pri domove dôchodcov

- okolie futbalového ihriska, budovy TJ SPARTAK a samozrejme i breh rieky Kysuca.

Plocha futbalového ihriska je pravidelne kosená 2x týždenne. Zároveň bolo zrealizované i mulčovanie trávy na krajniciach miestnych komunikácií.

thumb oprava valtra 20210616 125004Počas mulčovania krajníc miestnych komunikácií došlo zrejme vplyvom dlhodobých vibrácií k poškodeniu tlakovej hydraulickej hadice, z ktorej začal vytekať olej, v dôsledku čoho bol traktor dňa 15. 6. 2021 úplne odstavený z prevádzky. S pomocou traktora z firmy HANNIBAL bol na železnej tyči odtiahnutý do stráženého areálu. Kvôli výmene tlakovej hadice museli pracovníci obce demontovať pravé zadné koleso, demontovať poškodenú hadicu a po zakúpení namontovať novú tlakovú hadicu. Traktor bol opätovne uvedený do prevádzky 16. 6. 2021.

thumb cistenie kanalizacie 20210602 111316Z dôvodu nedostatočných spádových pomerov je nevyhnutné pravidelné čistenie kanalizačného potrubia vedúceho z budovy Obecného úradu a kultúrneho domu. Takéto čistenie realizovali zamestnanci obce i dňa 2. 6. 2021, kedy s pomocou hasičskej techniky vykonali tlakové „prestriekanie“ celej dĺžky odpadovej kanalizácie.

thumb udrzba fontany 20210510 121646K pravidelným prácam patrí i samozrejmý servis fontány v centre obce. V rámci jej údržby pracovníci obce realizujú: vyčerpanie studne, vystriekanie povrchu a opätovné vyčerpanie nečistôt, implementovanie dezinfekčnej tablety a opätovné napustenie vodou.

thumb srdce na vrchnaky DSC 6149Určite sa každý z nás v mnohých článkoch či statusoch už stretol s prosbami o pomoc formou zbierania vrchnákov z PET fliaš. Myšlienka má v sebe dva rozmery a to ako separovanie tak i pomoc konkrétnej osobe. Samozrejme to, že niekto je odkázaný na zbieranie vrchnákov z PET fliaš, aby získal nejakú zdravotnú pomôcku a nedokáže mu pomôcť štát je na inú debatu ... Keď chce však človek pomôcť a svoju pomoc dáva od srdca hovorí sa, že účel „svätí prostriedky“ a je potrebné hľadať spôsoby ako sa pomôcť dá.

thumb udrzbarske prace ZSHK 185537146 160675622585022 3944169956435000865 nDňa 17. 5. 2021 pracovníci obce realizovali vonkajšiu opravu objektu materskej školy vo Vyšnom Kelčove, ktorá bola rozdelená do dvoch častí. V prvej časti sa vykonali opravy popraskaných vonkajších stien, na ktorých dochádzalo k uvoľňovaniu omietky, čo predstavovalo možné bezpečnostné riziko. V druhej časti sa vykonala oprava zatekajúcej strechy a to pokládkou lepenky a vytvorením „previsu“ strechy za účelom odvedenia vody a zabráneniu podtekania. Práce boli dokončené dňa 21. 5. 2021.

thumb tribuna spartak IMG 0739Ihrisko TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou sa nachádza priamo v centre obce. Je situované priamo na brehu rieky Kysuca a medzi zástavbou rodinných domov, čo značne obmedzuje možnosti ďalšieho priestorového rozvoja doplnkovej športovej infraštruktúry. I napriek tomuto „priestorovému hendikepu“ sa obec Vysoká nad Kysucou, prostredníctvom zapájania sa do ponúkaných grantových výziev, postupne snaží modernizovať ako vnútorné priestory tak i vonkajšie priestory budovy TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Dlhoročnou snahou obce bolo i rozšírenie existujúcej tribúny. V kalendárnom roku 2020 bola existujúca tribúna zrekonštruovaná a vybavená sedačkami, no dlhodobým cieľom či snom bola výstavba novej prekrytej tribúny.

thumb hist pecat IMG 6756Nestáva sa často, že obec býva obdarovaná – skôr sa od nej očakáva ... Absolútne výnimočnou bola preto chvíľa prevzatia vzácneho daru v podobe ručne spracovanej repliky historickej pečate obce Vysoká nad Kysucou. Autorkou tohto jedinečného a skvostného diela je pani Kamila Gabošová, ktorá neobvyklý a vzácny dar odovzdala starostovi obce dňa 11. júna 2021 po slávnosti požehnávania Covidového stĺpa.

Ide o prvú známu pečať obce Vysoká nad Kysucou a pochádza z roku 1741. V kalendárnom roku 2021 si teda pripomíname 280. výročie jej používania.

thumb zivy plot IMG 6302I keď k životu na vidieku akosi samozrejme patrí zeleň, predsa jedným z cieľov urbanizácie vidieka by mala byť snaha o jej rozširovanie. I toto bola jedna z hlavných ideových myšlienok nápadu výmeny časti existujúceho oplotenia areálu ZŠ E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou, ako samostatného konštrukčného prvku, za zelený „živý“ plot.

Nápad bol už „na svete dlhšie“ a obec sa na realizáciu zámeru snažila získať finančné prostriedky prostredníctvom rôznych grantov no neúspešne. Absolútne vhodná chvíľa nastala v momente zverejnenia výzvy Nadácie KIA Motors Slovakia – Dobrovoľníctvo 2021. Obec Vysoká nad Kysucou sa do výzvy zapojila spracovaním žiadosti „Zelený plot“. Jej zámerom bol nákup 300 kusov rastliniek vtáčieho zobu (Ligustrum), ktorý bude následne vysadený pozdĺž existujúceho oplotenia ZŠ E. A. Cernana.