thumb schodza ZPCCH IMG 0462V stredu 20. apríla 2022 sa v sále Kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou konala výročná členská schôdza Základnej organizácie zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami.
Pozvanie na schôdzu prijalo 91 členov organizácie a 4 hostia. Boli nimi starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varechu, predsedníčka OV ZPCCH Čadca Mgr. Margita Ďurišová, predseda OV TP v Čadci Jozef Křivánek a zástupca predsedu ZO SZPB pán Pavol Polka.

thumb basnice zbierky kuzmaPavla Kužmu poznáme ako človeka plného života a energie. Poznáme ho už desaťročia (poniektorí), vieme o ňom veľa (alebo si to aspoň myslíme). Chválime ho, obdivujeme ho, aký je úžasný, vo svojej práci a živote nasledovaniahodný, ako celý život obetoval deťom, ľudovým tradíciám, zbieraniu piesní a zvykov, aký je spevák, aký má podmanivý hlas, ako vie zahrať na gajdy, fujaru, trombitu či píšťalu.
No nepoznáme ho ako básnika a filozofa, ako človeka, ktorý si po náročnom dni sadá k stolu a v tichu noci či za svitania, v samote, ktorá neraz bolí a nedá spať, kladie slová na papier, odkrýva poryvy svojej duše, doslova sa vyzlieka zo svojich pocitov. (Katka Šulganová – Brehy a pobrežia Pavla Kužmu)

thumb udrzba travnika 20220412 103002Slnečné jarné dni umožnili pracovníkom obce zrealizovať jarnú „údržbu“ zelene na námestí v centre obce. V priebehu mesiaca marec boli všetky zelené plochy ručne vyhrabané a zároveň bol pozametaný i zvyšný posypový materiál. V utorok 12. apríla 2022 pracovníci obce zrealizovali prevzdušnenie trávnika zapožičaným vertikutátorom a pohrabanie vyschnutej trávy a machu.

thumb odpad cesta 20210309 091504Pracovníci obce v dňoch 13. a 14. apríla 2022 zrealizovali zber vyhodených odpadkov pozdĺž cesty II/487 v úseku Varechovský potok – Centrum – Nižný koniec – Chotár. Zozbierali cca 24 vriec a množstve cca 150 kg odpadu!!!

(fotografia je ilustračná zo zberu v roku 2021)

thumb vysoky breh IMG 0382Počas jesenných prác pracovníci ŽSR zrealizovali vyrezanie drevín, ktoré by mohli zasahovať do železničnej trate v úseku nazývanom „Vysoký breh“. Dreviny však ostali priamo na mieste vyrezania. Počas zimných mesiacov k vyrezaným kríkom pribudli bohužiaľ i odpadky. I keď je predmetná parcela vo vlastníctve ŽSR v piatok 8. apríla 2022 zrealizovali zamestnanci obce zozbieranie všetkých vyrezaných kríkov a taktiež i zber vyhodeného odpadu.

thumb pneu IMG 0343Obec Vysoká nad Kysucou, aj keď jej to zákon v odpadovom hospodárstve neprikazuje, v rámci objemného zberu zozbierala vyložené opotrebované pneumatiky i keď povinnosťou prevádzkovateľa motorového vozidla je odovzdať opotrebované pneumatiky v pneuservise, alebo v predajni pneumatík.
Zozbierané pneumatiky však na technickom dvore vždy zaberajú značné miesto a nedôslednosť v správaní obyvateľov, ktorí pneumatiky vyhadzujú v rámci veľkoobjemového zberu, musí opäť zo svojich finančných prostriedkov sanovať obec.

thumb P 2Farský kostol sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou čaká v tomto kalendárnom roku stavebne, technicky i finančne náročná investícia. Je ňou avizovaná výmena celej strechy. Nepôjde len o samotnú výmenu krytiny, ale počas prác bude postupne v jednotlivých etapách odstránená aj pôvodná strecha, a to vrátane krovu. Dodávateľská firma následne zhotoví nový krov a ako krytina bude použitý medený plech. Práce budú realizované v etapách v zmysle vyjadrení povoľovacích orgánov.

thumb cierna sladka 277500527 1370496096713402 2433817206103265856 nVďaka všímavým občanom bola lokalizovaná čierna skládka pri ceste smerom na Vrchrieku. Bezočivého hulváta neodradila ani umiestnená tabuľka so zákazom vyhadzovania odpadu. V zmysle zákona je za likvidáciu čiernej skládky zodpovedná obec bohužiaľ z vlastných, teda našich spoločných, finančných prostriedkov. Likvidáciu čiernej skládky teda dňa 29. marca 2022 zrealizovali zamestnanci obce.

thumb oprava napravy IMG 0278Traktor Valtra bol zakúpený v roku 11/2009 a doposiaľ najazdil cca 7800 Mth. Je samozrejmé, že nič nevydrží večne a každý stroj si vyžaduje „väčší či menší“ servis. Z tých väčších servisov to bola výmena spojky v roku 12/2017 a 04/2021. Z pohľadu využívania traktora za obdobie 12 rokov sa jedná o rovnomerné využívanie traktora v sledovanom období, aj keď v posledných 4 rokov je traktor podľa interného monitoringu, ktorý vykonáva obec, viac a častejšie využívaný.