thumb podpis zmluvy telocvicna IMG 7226Po niekoľkoročnom úsilí a príprav samosprávy sa dlhoročný sen mnohých vysočanov o výstavbe telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana posunul bližšie svojmu k cieľu. Dnes 19. augusta 2021 bola podpísaná medzi Obcou Vysoká nad Kysucou, v zastúpení starostom obce Mgr. Antonom Varechom a víťazným uchádzačom spoločnosťou LEMONT -SLOVAKIA, s.r.o., Veľké Rovné, zastúpenej konateľom Ing. Róbertom Škrkoňom, Zmluva o dielo na predmet zákazky: Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŠ E. A. Cernana.

thumb vandali IMG 7023Aj vy ste si už veľa krát povedali: „Keď sú tí sprejeri alebo vandali takí machri, nech popíšu či postriekajú svoj byt alebo dom, v ktorom ich rodičia vychovávali?“ Možno sranda, možno nevinná zábavka alebo skôr niečo spojené s úrovňou inteligencie? Každopádne odstraňovanie takýchto skutkov stojí vždy peniaze tých, ktorí nad takýmito činmi iba nechápavo krútia hlavami. Vyčíňanie takýchto vandalov v našej obci odstraňovali v piatok 30. júla 2021 zamestnanci obce ...

thumb kosenie zastavky07 2021 IMG 7020I napriek mnohým osobným povinnostiam si členovia DHZ Vysoká nad Kysucou opäť našli čas, aby pomohli a skrášlili prostredie, v ktorom žijeme. Vo štvrtok 29. júla 2021 sa o 19:00 hodine, na podnet poslankyne OZ a tajomníčky zboru Mgr. Kataríny Jantošovej zišli a spoločnými silami opäť pokosili okolie železničnej zastávky Nižný Kelčov, oboch autobusových zastávok a priestranstvo „pri kríži“. Pri železničnej zastávke zároveň i pozbierali odpad a touto cestou prosia všetkých, ktorí železničnú zastávku „využívajú“ pri cestovaní, aby odpad dávali do odpadkového koša a nenechávali ho tam, kde im „z ruky vypadne“ ...

thumb znizenie chodnika IMG 6883Súčasťou plánovanej výstavby v poradí druhého prechodu pre chodcov v centre obce, bolo i prispôsobenie výškovej úrovne existujúceho chodníka, ktorý je súčasťou námestia. V snahe zabezpečiť bezbariérovosť zamestnanci obce odstránili pôvodné obrubníky, ktoré tvorili prechodovú hranu medzi chodníkom a cestou II/487. Následne bola dočasne odstránená i pôvodná zámková dlažba.

thumb sv anna 2021 IMG 6907Zmiernenie protipandemických opatrení umožnilo vo Vysokej nad Kysucou opätovné dodržanie už viac ako 100 ročnej tradície. Tou je konanie sa výročnej púte a hlavne sv. omše pri kaplnke na hore Kyčera. Tá je zasvätená sv. Anne a od roku 1911 postavená priamo na mieste, kde v roku 1764 došlo k jej údajnému zjaveniu. Tradíciu sa obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou snažia každoročne dodržiavať a nebolo tomu inak ani tento rok.

thumb vymena dopadovej plochy 20210601 132435Workoutové ihrisko prešlo zmenou a to hlavne výmenou dopadovej plochy, z pôvodnej štrkovej za novú gumovú. Predtým bolo nutnosťou odviesť dopadový štrk, demontovať zostavy, pripraviť podklad k betónovaniu nosnej platne, po zabetónovaní a vyzretí betónu vytvoriť povrchové odvodnenie. Po splnení tejto „1. fáze“ sa pristúpilo k montáži workoutových zostáv a následne k pokládke dopadovej plochy – gumy.

thumb ockovanie 2021 20210612 080238Dňa 12. 6. 2021 sa v obci uskutočnilo povinné očkovanie psov proti besnote. V prípade záujmu chovateľov veterinár MVDr. Miroslav Chochúľ vykonal aj čipovanie. Očkovania sa zúčastnilo 291 psov. Z dlhodobého sledovania evidencie stavu psov a ich chovateľov v našej obci sa jedná približne o 58,41% účasť.

thumb Kosenie 20210615 132404V mesiaci jún 2021 obec realizovala rozsiahle kosenie verejných plôch. Zamestnanci obce vykosili:

- oba cintoríny,

- okolie autobusových zastávok,

- park v centre obce,

- „Vysoký breh“ – plochy pri domove dôchodcov

- okolie futbalového ihriska, budovy TJ SPARTAK a samozrejme i breh rieky Kysuca.

Plocha futbalového ihriska je pravidelne kosená 2x týždenne. Zároveň bolo zrealizované i mulčovanie trávy na krajniciach miestnych komunikácií.

thumb oprava valtra 20210616 125004Počas mulčovania krajníc miestnych komunikácií došlo zrejme vplyvom dlhodobých vibrácií k poškodeniu tlakovej hydraulickej hadice, z ktorej začal vytekať olej, v dôsledku čoho bol traktor dňa 15. 6. 2021 úplne odstavený z prevádzky. S pomocou traktora z firmy HANNIBAL bol na železnej tyči odtiahnutý do stráženého areálu. Kvôli výmene tlakovej hadice museli pracovníci obce demontovať pravé zadné koleso, demontovať poškodenú hadicu a po zakúpení namontovať novú tlakovú hadicu. Traktor bol opätovne uvedený do prevádzky 16. 6. 2021.