thumb odvodnenie bocny vchod 20210817 135851V rámci plánovanej výstavby prístreškov nad schodmi pri bočnom vstupe do sály kultúrneho domu, do posilňovne a do prenajatých priestorov, pracovníci obce začali postupne s prácami na realizácii zaústenia budúcich dažďových zvodov do dažďovej kanalizácie.

thumb oprava smykacky 20210820 090735Po oprave oplotenia detského ihriska na námestí v centre obce v jarných mesiacoch, pracovníci obce realizovali náročný servis na šmýkačke detského ihriska. Jej atypická výška neumožnila realizovať servis výmenou kus za kus, prípadne ošetriť resp. prekryť hrany madlom. Konštrukcia šmýkačky je z bočných strán tvorená preglejkou (krížom lepené dyhy dreva). Vplyvom počasia došlo k rozpadu jednotlivých vrstiev preglejky na vnútornej strane šmýkačky a k vytvoreniu ostrých a nebezpečných priečnych hrán, ktoré pri spúšťaní sa na šmýkačke predstavovali riziko úrazu.

thumb cistenie kanalizacie 20210820 093841V rámci pravidelných servisných intervalov obec opätovne zrealizovala servis – prečistenie potrubia splaškovej kanalizácie na úseku od budovy obecného úradu smerom k šachte pri zbernom kanalizačnom potrubí. Zároveň bolo prečistené i kanalizačné potrubie vedúce popred zdravotné stredisko. I v tomto prípade platí pravidlo, že priebežná údržba je lacnejšia ako vzniknutá akútna porucha.

thumb vymena poklopov 20210802 100852Počas realizácie zimnej údržby na novovybudovanom chodníku v centre obce vozidlom HAKO CITY MASTER 600 došlo požitím snehových reťazí k poškodeniu (zlomeniu) všetkých plastový kanalizačných poklopov. Niektoré boli iba prasknuté no niektoré boli úplne prelomené. Tie boli v zimných mesiacoch dočasne nahradené štvorcovými z liatiny. V snahe o zjednotenie vzhľadu a zvýšenia možnosti ich záťaže pracovníci obce zrealizovali dňa 2. augusta 2021, bez výrazného obmedzenia užívania chodníka, ich kompletnú výmenu a všetky poklopy dažďovej kanalizácie boli vymenená za okrúhle liatinové.

thumb precistenie mreze 20210727 130119Súčasťou údržbárskych prác bolo prečistenie odvodňovacej odrážky na miestnej komunikácii medzi farským úradom a pohrebiskom. Toto odvodnenie bolo realizované pri výstavbe chodníka v roku 2019 a žľab bol prekrytý železným roštom na zachytávanie vody a naplavenín. V dôsledku prívalových dažďov sa žľab zaniesol zeminou a voda pretekala na cestu II/487 spoločne s naplaveninami aj kameňmi. Pracovníci obce dňa 27. 7. 2021 mreže demontovali, vyčistili žľab od nánosov a opätovne mreže osadili.

thumb kosenie arealu skolaHK 20210723 141254V 30. týždni pracovníci realizovali údržbu zelene - kosenie v areáli bývalej Základnej školy vo Vyšnom Kelčove. Vykosili sa plochy pred aj za budovou školy, telocvične a materskej školy.

thumb oprava vjazdu 20210706 092301V rámci realizovanej výmeny asfaltového krytu na ceste II/487 v našej obci, pracovníci obce s predstihom realizovali výmenu cestných obrubníkov osadených medzi cestou a dlažbou vo vjazde na námestie. Pôvodné zlomené a popraskané obrubníky boli odstránené a na ich miesto boli osadené a zabetónované nové. Spoločnosť realizujúca výmenu asfaltového krytu následne asfalt uložila až k novým obrubníkom. Zmenu ocenia najmä motoristi a to znížením nábehovej hrany pri prechode z cestnej komunikácie na dlažbu.

thumb IMG 20210809 111658Gymnastika Kelčov (Kysucky oddiel gymnastiky) z Vysokej nad Kysucou, tento rok v spolupráci s Českým oddielom Gymnastika specializace Prostná organizovala každoročné gymnastické sústredenie (tábor). Túto športovú akciu kombinovanú so zábavou, deti milujú a radi sa jej každoročne zúčastňujú.

thumb vakci zuzka IMG 7261Pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja sa v utorok 24. 08. 2021 v našej obci zrealizovalo očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. Očkovanie realizovala výjazdová očkovacia skupina „VakciZuzka“. Tento spôsob očkovania sa v našej obci stretol s veľkým záujmom a vďaka profesionalite očkovacieho tímu a disciplinovanosti záujemcov o očkovanie sa zdravotníkom podarilo približne za dve a pol hodiny (oproti plánovanému času ostali zdravotníci o niečo dlhšie) zaočkovať 117 ľudí! Nejednalo sa iba o obyvateľov našej obce, ale očkovania sa zúčastnili i obyvatelia z Makova, Turzovky či Považskej Bystrice.