thumb obecny urad ornament IMG 6889Vďaka poskytnutej finančnej podpore z Environmentálneho fondu obec Vysoká nad Kysucou postupne v etapách realizovala v rokoch 2018 až 2020 projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s.č. 215“. Celkový vzhľad zateplenej budovy spracovala spoločnosť RiverStone, ktorá vo Vysokej nad Kysucou realizovala maľby v oboch kostoloch a navrhovala vzhľad budovy Farského úradu, ZŠ s MŠ E. A. Cernana, 16-bytového nájomného domu a Hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove.

thumb kosenie pohrebisk 09 2021 20211001 093928S blížiacim sa sviatkom Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a tým i s postupným zvyšovaním návštevnosti pohrebísk, obec Vysoká nad Kysucou s predstihom zrealizovala kosenie a hrabanie trávy na oboch pohrebiskách. Práce boli vykonané čo najrýchlejšie aj to z obmedzeným počtom pracovníkov. Návštevníci pohrebísk si zároveň na oboch pohrebiskách môžu zapožičať vedrá, zmetáky či handry.

thumb oprava plachty stanu 20210922 093254Po Matúšovských hodových slávnostiach pracovníci obce zrealizovali opravu strešnej plachty „veľkého bieleho“ párty stanu o rozmere 6 x 12m, nakoľko na plachte sa používaním, skladaním, prenášaním vytvorilo niekoľko dier. Pracovníci obce špeciálnou sadou povrch vyčistili a na diery nalepili záplaty.

thumb vrchtretina tabulaIMG 7623Viete ako sa volá vrch, ktorý je najvyšším bodom obce Vysoká nad Kysucou a kde sa nachádza?

Najvyšší bod obce Vysoká nad Kysucou nájdete na vrchu Vrchtretina (925,5 m.n.m.) a nachádza sa nad osadou Škradné v miestnej časti Nižný Kelčov. V pondelok 11. októbra 2021 členovia DHZ Vysoká nad Kysucou, spoločne so starostom obce a v spolupráci s OCR Kysuce, najvyšší bod obce Vysoká nad Kysucou označili osadením informačnej tabule na miesto, ktoré meraním v teréne určil geodet Ivan Šobich. Nachádza sa na katastrálnej hranici obcí Vysoká nad Kysucou a Makov, pretože samotný vrchol kopca Vrchtretina je už v katastrálnom území obce Makov.

thumb hody 2021 IMG 0258Pri príležitosti sviatku sv. Matúša - patróna farského kostola sa každoročne vo Vysokej nad Kysucou konávajú Matúšovské hodové slávnosti. Tento rok bolo toto podujatie predsa len v niečom iné. Ako všetky kultúrne akcie, nevynímajúc i túto, boli tohtoročné Matúšovské hodové slávnosti poznačené opatreniami okolo šírenia ochorenia Covid-19. I napriek prísnejším nariadeniam, sa obec predsa len rozhodla podujatie po minuloročnej prestávke zorganizovať i keď v skromnejšej verzii ako tomu bývalo po iné roky.

thumb oprava zelenej vlecky DSC 6436V priebehu mesiaca august a september 2021 obec prostredníctvom kmeňových zamestnancov realizovala opravu traktorovej zelenej vlečky. Traktorová vlečka bola vyrobená ešte v roku 1973 a z dôvodu enormnej opotrebovanosti bolo nevyhnutné pre jej ďalšie používanie zrealizovať servis resp. opravu.

 

 

thumb striedacky spartak IMG 7345Jednou z ciest ako prilákať k športu deti a mládež je budovanie nových športovísk a taktiež i modernizácia existujúcej športovej infraštruktúry či vybavenia. Túto ideu sa snaží napĺňať i obec Vysoká nad Kysucou, a to i prostredníctvom zapájania sa do rôznych grantových schém a výziev. Príležitosťou bola výzva Žilinského samosprávneho kraja na program - Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK. Obec Vysoká nad Kysucou sa do zverejnenej výzvy zapojila podaním žiadosti - Rekonštrukcia striedačiek TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. V následnom hodnotiacom procese bola žiadosť posúdená ako úspešná a obec na realizáciu zámeru získala dotáciu vo výške 2 329,00 EUR pričom sa zaviazala projekt spolufinancovať sumou 623,00 EUR.

thumb 90 vyrocie kostolaHK DSC 6269V nedeľu 30. augusta 1931 za hojnej účasti veriaceho ľudu, vykonal pápežský protonotár, prelát, žilinský farár a dekan Tomáš Ružička slávnostné požehnanie kostola Božského srdca Ježišovho v miestnej časti Horný Kelčov v obci Vysoká nad Kysucou.“ Takto bola výnimočná udalosť zaznamenaná v Obecnej kronike Vysoká nad Kysucou. Takmer na deň presne v nedeľu 29. augusta 2021 o 11:00 hod. si veriaci vo Vyšnom Kelčove slávnostnou sv. omšou pripomenuli už 90. výročie výstavby a požehnania filiálneho kostola Božského srdca Ježišovho.

thumb rozpravkova lavicka DSC 6180Rozprávka – idylická, romantická a hlavne neoddeliteľná súčasť detského života. Do ľudského života sa zakorení tak, že i v dospelosti si svoj život bez rozprávky niekde náhodne prečítanej, započutej či odpozeranej nevieme ani len predstaviť. Napĺňa nás pocitom krásy, harmónie, poučenia a hlavne spravodlivosti.