thumb nocna stopa2022 podujatie IMG 9725I počas zimných mesiacov sa obec Vysoká nad Kysucou, v spolupráci s ochotnými dobrovoľníkmi, snaží vytvárať možnosti na pohyb a športovanie v podobe prírodnej ľadovej plochy a samozrejme bežkárskych okruhov. Skutočnosť, že katastrom obce prechádza i Beskydsko - Javornícka magistrála, viedla pred desiatimi rokmi, k vzniku nápadu každoročne organizovať nočný prechod hrebeňom Javorníkov na bežkách. V priebehu rokov sa podujatie postupne rozrástlo i o tzv. peších účastníkov.

thumb demontaz vianocnej vyzdoby 20220208 083356Skončenie vianočného obdobia prináša i práce spojené s demontážou inštalovaného vianočného osvetlenia obce. V utorok 8. 2. 2022 pracovníci obce s pomocou vysokozdvižnej plošiny realizovali demontáž osvetlenia obecného vianočného stromčeka pred budovou obecného úradu a posledných svietiacich snehových vločiek pri domove dôchodcov.

thumb zimna udrzba 20220203 081407Zo snehovej pokrývky sa niekto teší a samozrejme niekto hromží. I keď sa obec prostredníctvom obecného traktora a taktiež i prostredníctvom troch dodávateľských subjektov snaží realizovať pravidelnú a plnohodnotnú údržbu miestnych komunikácií nie všetci sú s jej prevedením spokojní a pritom si ani neuvedomujú, že častokrát za nedokonalým rozoraním sú samotní ľudia, ktorí nezodpovedne parkujú svoje súkromné a firemné autá na miestnych komunikáciách či ich krajniciach, na parkoviskách pred pohostinstvami a obchodmi, pri plotoch, dokonca i priamo v autobusových zastávkach a pod.

thumb kanalizaciaHK IMG 1321Pracovníci obce v mesiaci január pracovali na poruche kanalizácie v telocvični vo vyšnom Kelčove. V priebehu niekoľkých rokov totiž postupne dochádzalo k zanášaniu potrubia čo spôsobovalo pomalý odtok splaškov pri hromadnom používaní toaliet. Problém bol dočasne pred niekoľkými rokmi odstránený krtkovaním. Kanalizačné potrubie bolo vtedy zanesené rôznymi predmetmi, ktoré do kanalizácie nepatria.

thumb ohybacka 20220111 123320Dňa 11. 1. 2022 pracovníci obce realizovali servis ohýbačky plechov, na ktorej došlo k odlomeniu liatiny držiacej zdvíhaciu matricu na ľavej aj pravej časti. Pracovníci museli hlavnú časť ohýbačky demontovať, následne pripraviť odlomené diely k zváraniu a opätovne ohýbačku poskladať.

thumb oprava rozhlasu 20220107 091254Obec Vysoká nad Kysucou prostredníctvom kmeňových zamestnancov realizovala od 07. 01. 2022 opravu miestneho rozhlasu v časti Nová Kolónia. Práce spočívali vo výmene vedenia za káblové a demontáži pôvodného vedenia prechádzajúceho cez parcely C-KN 1549 a C-KN 1550.

thumb oprava vozika IMG 8292Obec Vysoká nad Kysucou je vlastníkom prívesného vozíka KEMPIK. Vozík je využívaný pri zberoch odpadov, čistení autobusových zastávok, prevozoch posypových materiálov, zeminy, betónu, náradia či stavebných hmôt. Z dôvodu jeho permanentného používania predovšetkým v zimných mesiacoch, kedy obec ešte nevlastnila nesený posypávač na traktor, bol vozík často využívaný i na posyp miestnych komunikácií.

thumb elektrozber 11 2021 20211111 130945Posledným z plánovaných zorganizovaných zberov odpadov bol zber elektronického odpadu bielej a čiernej techniky. Zber sa vykonal v dňoch od 08. 11. 2021 do 10. 11. 2021. Pracovníci obce elektronický odpad postupne zbierali a triedili ho na bielu a čiernu techniku, ktorú následne zmluvný partneri dňa 16. 11. 2021 odviezli na ďalšie spracovanie. Celkovo sa zozbieralo 4,744 ton elektronického odpadu, z toho bielej techniky bolo 2,44 ton a čiernej techniky 2,304 ton. Za rok 2021 sa spolu zozbieralo (jarný a jesenný zber) spolu 11,039 ton elektronického odpadu.

thumb medovnicky2021 IMG 8282Úprimné poďakovanie patrí všetkým vysockým gazdinkám s veľkým srdcom za krásne medovníčky, ktoré s láskou napiekli pre zamestnancov a pacientov KNsP v Čadci, aby im spríjemnili Vianočný deň v rámci našej obecnej výzvy PERNÍČKY PLNÉ LÁSKY.
Starosta obce celú tuto voňavú krásu odovzdal v predvečer Vianoc 23. decembra 2021 pánovi riaditeľovi Martinovi Šenfeldovi, ktorému zároveň poďakoval za všetku tú pomoc, ktorú spoločne s pani námestníčkou Zitkou Ondrašinovou a ostatnými pracovníkmi nemocnice, obci Vysoká nad Kysucou v priebehu celého roka venovali.