thumb zber OBJ 03 2022 IMG 0292Prvý z plánovaných zberov objemného odpadu v roku 2022 prebiehal v dňoch od 17. marca 2022 do 23. marca 2022. Na zber objemného odpadu boli bezplatne zapožičané 2 ks veľkoobjemových kontajnerov od Združenia TKO Semeteš. Jeden bol umiestnený na stanici ŽSR v centre obce. Druhý kontajner bol umiestnený a v areáli bývalej Základnej školy vo Vyšnom Kelčove a následne bol počas zberu operatívne premiestnený do miestnej časti Široký most a u Sojkov, čo umožnilo zamestnancom obce objemný odpad efektívnej a rýchlejšie nie len pozbierať ale i vyložiť do kontajnera.

thumb velkonocna vystava2022 DSC 6936Začiatok fašiangového obdobia je v našich krajoch neklamným signálom končiacej sa „vlády“ zimy a blížiaci sa nástup snáď najkrajšieho ročného obdobia, ktorým je jar. Symbolom nástupu jari sú už po dlhé storočia Veľkonočné sviatky. Tie bývajú spojené s veľkým jarným upratovaním, čistením a predovšetkým jarnou výzdobou našich domov.

Moderná doba so sebou prináša i nové moderné trendy veľkonočnej výzdoby, ktoré spojením s tými tradičnými vytvárajú bohatú paletu možností, z ktorých môžu šikovné ruky gazdiniek a detí čerpať nápady na výzdobu svojich domácností.

thumb den ucitelov2022 DSC 6411Každoročne si v marci pripomíname odkaz Jána Ámosa Komenského, ktorý bol presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. Stáročia sa vraciame k tejto myšlienke a vzdávame hold učiteľskému poslaniu. Pri príležitosti sviatku „Dňa učiteľov“, ktorý bol z dôvodu odborného školenia starostov preložený na piatok 01. apríla 2022 privítal starosta obce Makov Martin Pavlík a starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha pedagogických pracovníkov zo ZŠ s MŠ Makov a ZŠ s MŠ E. A. Cernana v sále kultúrneho domu v Makove. Bolo to ich už druhé spoločné stretnutie, ktoré sa konalo po dvojročnej tzv. Covidovej prestávke.

thumb volejbalovy turnaj 20220326 172806Tradičným úvodným podujatím každého kalendárneho roka vo Vysokej nad Kysucou sa stal novoročný volejbalový turnaj O putovný pohár starostu obce – Memoriál Márie Pivkovej. Po ročnej vynútenej „covidovej“ prestávke v roku 2021 bol v tomto kalendárnom roku turnaj naplánovaný na 8. januára 2022. Protipandemické opatrenia však opäť nedovolili jeho organizáciu. Mesiac marec však priniesol uvoľnenie prijatých opatrení a organizátori turnaja sa rozhodli turnaj uskutočniť v náhradnom termíne 26. marca 2022.

thumb Vysocka hokejka2022 IMG 9729Postupné uvoľnovanie prijatých protipandemických opatrení nám opäť dáva šancu poriadať športové podujatia a vrátiť sa na športoviská. Podujatím, v ktorom sa vo Vysokej nad Kysucou stretnú nadšenci hokejbalu je Vysocká hokejka. Po ročnej „kovidovej“ prestávke sa v sobotu 12. marca 2022 konal už jej 10. ročník a svoju súpisku odovzdalo organizátorom 5 mužstiev.

thumb ocenenie IMG 0188Rada mládeže Žilinského samosprávneho kraja každoročne udeľuje ocenenie za Aktívne občianstvo a ľudskosť. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnôt aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite.

Slávnostné udeľovanie ocenenie za Aktívne občianstvo a ľudskosť 2021 sa konalo v piatok 11. marca 2022 o 16:30 hod. v spoločenskej sále Penziónu Čierna Pani v Martine. Medzi ocenenými bola i Obec Vysoká nad Kysucou, ktorá získala ocenenie v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži. Ocenenie z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, prevzal počas slávnostného večera starosta obce Anton Varecha.

thumb scitanie2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 bolo založené na novom koncepte. Prvýkrát sa namiesto tradičného sčítania uskutočnilo i v našej obci elektronické sčítanie. Sčítanie domov a bytov sa realizovalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, samosčítanie obyvateľov bolo realizované v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Asistované sčítanie sa uskutočnilo v termíne od 3. mája do 13. júna 2021. Asistované sčítanie bolo určené pre obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami.

thumb fasiangovy sprievod IMG 9829Fašiangové obdobie sa v našej obci končilo pochovávaním basy, no aktuálne protipandemické opatrenia ešte stále nedovoľujú organizovať podobné kultúrne podujatia, a preto členovia OZ Lupežov prišli s myšlienkou zorganizovať fašiangový sprievod masiek, a tak priniesť ľuďom, v tejto náročnej dobe zmietanej rôznymi smutnými udalosťami, aspoň trochu radosti a veselosti.

thumb kontrolny den 17 2 2022 IMG 1350Aktuálnou stavebnou prioritou obce Vysoká nad Kysucou je výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana. Počas zimných mesiacov prebiehali práce v budove bývalých šatní, ktorých vnútorné priestory po úplnej rekonštrukcii budú tvoriť zázemie telocvične (šatne, kabinet, technická miestnosť, skladové priestory, bezbariérové WC). Vo štvrtok 17. februára 2022 o 9:00 hod. sa na stavbe konal kontrolný deň za účasti starostu obce, zástupcu dodávateľskej spoločnosti, vedúceho stavby, stavebného dozoru, projektanta a tento krát i poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. Poslanci obecného zastupiteľstva si prišli pozrieť aktuálny stav prác a zároveň sa oboznámili s ďalším postupom výstavby a priebehom prác.