Sample ImagePosledné dva slnečné i keď mrazivé dni mesiaca október, sme využili na realizáciu osvetlenia farského kostola sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou. Nakoľko doposiaľ existujúce osvetlenie bolo nedostatočné a predstavovalo len akúsi „náhradu“, Obec Vysoká nad Kysucou zakúpila tri profesionálne osvetľovacie reflektory.

Veľmi netradičný a takmer až "akčný" pohľad sa naskytol obyvateľom, ale i návštevníkom našej obce dnes (31.10.2006) ráno, kedy sa ráno o 7:00 hod. nachádzalo v centre obce niekoľko príslušníkov policajného zboru SR.

Pekné, teplé a slnečné jesenné počasie nám stále umožňuje realizovať práce na rekonštrukcii miestneho rozhlasu.

Sample ImageTak ako sme Vás už na našich oficiálnych stránkach informovali, stále sa snažíme o rozširovanie programovej ponuky televíznych staníc v káblovej televízii v našej obci.
Absolútne horúcou je informácia, že počnúc sobotou 28. 10. 2006 (t.j. už zajtra) bude do programovej štruktúry pridaný nový športový kanál ČT4!!!
Viaceré denníky a týždenníky na Slovensku prinášali informáciu,Sample Image že od 26. 10. 2006 bude v balíku UPC ponúkaný i televízny kanál MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). Vedenie obce dnes (27. 10. 2006)  ihneď jednalo s firmou TES Slovakia s.r.o., čoho výsledkom je skutočnosť, že  televízny kanál MGM bude zaradený do programovej štruktúry káblovej televízie v našej obci a to v blízkej budúcnosti – presnejšie v horizonte niekoľkých dní!!!

Sample ImageDoposiaľ jednou z najdôležitejších ciest šírenia informácií je určite obecný rozhlas, prostredníctvom ktorého sa snažíme informovať obyvateľov Obce Vysoká nad Kysucou o všetkom aktuálnom dianí.
Vzhľadom nato, že samotná stavba bola zrealizovaná v 80-tych rokoch, i táto časť obecného majetku prechádza nemalou a nákladnou rekonštrukciou.

Návštevníci Obce Vysoká nad Kysucou ale i samotní obyvatelia si určite všimli, že z parku pred budovou Obecného úradu bola odstránená plechová tabuľa na ktorej bola zobrazená orientačná mapa obce Vysoká nad Kysucou, ktorej autorom bol p. Anton Opial.

Poslednou výraznou investičnou akciou v oblasti výstavby a údržby miestnych komunikácií bola rekonštrukcia cesty na Semeteši - U Solíkov.
V poradí tretia „najakútnejšia“ oprava, tak ako to stanovili poslanci OZ a Komisia pre oblasť výstavby, prišla tak povediac na radu po ukončení rekonštrukcie cesty na Vršek, na Skalu a opravy cesty smerom k p. Liskovi.

S blížiacou sa zimou dochádza i v našej obci k realizácii technických opatrení, ktorých neexistencia nám počas minuloročnej zimy sťažovala prácu.

Sample ImageV dnešný deň (23. 10. 2006) začali zamestnanci obce s opravou a rekonštrukciou verejného osvetlenia v časti obce Semeteš – U Dodulov a to smerom k rodinným domom číslo 1062 pani Veroniky Lyčkovej a číslo 1063 pani Ostružárovej Ľudmily.
Osvetlenie do tejto časti bolo v minulosti zrealizované svojpomocne, čomu zodpovedal i jeho stav. Z dôvodu, že vedenie prechádza i lesným porastom, došlo počas minuloročnej zimy k jeho pretrhnutiu a následne ho museli naši zamestnanci odpojiť.
Po orezaní zasahujúcich konárov, začali naši zamestnanci s naťahovaním elektrického vedenia. Oprava verejného osvetlenia by mala byť ukončená v utorok 24. októbra 2006.