Plán výstavby obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2007 možno nazvať i – športovým. V tomto roku má naša obec spoločne zo ZŠ E. A. Cernana v zámere zrekonštruovať staré antukové ihrisko pri ZŠ E. A. Cernana. Jeho rekonštrukcia už momentálne, za pomoci rodičov ale i dobrovoľníkov, prebieha (fotogalériu prebiehajúcich prác si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRII v časti SÚČASNÁ OBEC).
Celé jadro športovej výstavby obce v tomto roku však tvorí výstavba futbalového ihriska s umelým trávnikom, s ktorého výstavbou sa začne už v júni v areáli ZŠ E. A. Cernana a výstavba polyfunkčného ihriska s pevným povrchom, ktoré bude súčasťou oddychového areálu pri kostole sv. Matúša presnejšie v areáli záhrady za poštovým úradom.

Sample ImageS príchodom jari ale predovšetkým i vďaka prívetivému slnečnému počasiu sme sa „pustili“ do čistenia obce, presnejšie do čistenia ostatných verejných plôch. 
Naši zamestnanci prijatí na aktivačné práce v rámci Európskeho projektu V. začali s čistením brehu oproti ZŠ E. A. Cernana pod hlavnou cestou. Naším zámerom je vyrezať a vyčistiť celý breh, aby bol tento následne prirodzenou cestou zazelenený. Jeho vyklčovanie bude mať okrem estetického výsledku i účelovú význam a to tým, že sa sprehľadní zákruta štátnej cesty, kade každé ráno chodia žiaci do školy.

Sample ImageŠikovné ruky ľudového rezbára Emila Matejova nie je určite potrebné predstavovať žiadnemu obyvateľovi Obce Vysoká nad Kysucou. Z jeho tvorbou sme sa mohli stretnúť na vermisáži výstavy živé drevo a teraz už pre našu obec typického Veľhada míňajú návštevníci centra obce každý deň.
Drevo ako prírodný materiál či produkt sa s kysuckým človekom dostáva do styku „na každom kroku“. Aby sme spojili tieto tri „veličiny“ drevo – človeka – a Emila Matejova v piatok 20. apríla 2007 bolo na chodbu Obecného úradu inštalovaných niekoľko sôch a plastík pochádzajúcich z dielne tohto autora. Prvoradou úlohou obecného úradu je informovať a svoju úlohu v informovanosti o našej obci hrajú i umiestnené umelecké diela.

Sample ImageI napriek skutočnosti, že tohtoročná zima bola mierna, prívalový sneh v januári 2007 zlomil kríž, nad starou školou (bývalé Sady – lesy) pri rodinnom dome p. Jaroslava Matejova. Jeho opätovnú výstavbu zobral pod svoj patronát p. Jaroslav Matejov, ktorý uviedol: „Výstavba ale i údržba tohto kríža, je rodinná záležitosť. Tento postavil môj otec. No a teraz je rada na mne!“ Opätovnú výstavbu nového kríža podporili či už hmotne alebo finančne i okolitý susedia a pomocnú ruku podali i zamestnanci obce.

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si všetci kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Na tomto mieste Vám prinášame časový rozpis svätých omší a obradov vo farskom kostole sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou počas tohtoročných Veľkonočných sviatkov.

V sekcii Fotogaléria - Súčasná obec - Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ E. A. Cernana vám budeme prinášať priebežné fotografie z prebiehajúcej rekonštrukcie futbalového ihriska, ktoré sa nachádza v areáli ZŠ E. A. Cernana.

Na základe upozornenia zo strany obyvateľov časti obce Vyšný Kelčov U Liskov na poškodenú lavičku vedúcu do tejto miestnej časti obce, vyzval starosta obce poslanca OZ p. Jána Lysíka o prešetrenie opodstatnenosti existencie poškodenej lavičky. I napriek niekoľkým názorom, zo strany obyvareľov z tejto miestnej časti, ktorí boli proti rekonštrukcii lavičky a žiadali jej odstránenie, predsa prevládol názor o jej rekonštrukciu. I napriek skutočnosti, že lavička nie je vo vlastníctve obce a dokonca obec neiniciovala jej umiestnenie v tejto časti, obecný úrad dňa 27. marca 2007 zakúpil potrebné drevenné dosky a zamestnanci obecného úradu lavičku zrekonštruovali. Ostáva nám iba teda dúfať, že i takouto "maličkosťou" sme prispeli k spokojnosti občanov v tejto miestnej časti.

A ako lavička vyzerá teraz? .......

Sample ImageDňa 8. septembra 2006 sa poklepaním základného kameňa v Čadci otvorila Stavba Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc a to za účasti podpredsedníčky NR SR p. Anny Malíkovej, predsedu SNS p. Jána Slotu, riaditeľov dodávateľských spoločností a samozrejme starostov a primátorov dotknutých miest a obcí. V obci Vysoká nad Kysucou sa so samotnou výstavbou začalo v marci 2007. V prvej fáze boli vytypované plochy, ktoré budú slúžiť na dočasné skládkovanie vykopanej zeminy a na skládkovanie obsypového materiálu. Projekt výstavby sa bude v našej obci realizovať formou etáp, ktoré budú na seba následne nadvôzovať a to z dôvodu, aby bola zachovaná plynulá priepustnosť dopravy. Výnimku budú tvoriť niektoré zúžené miestne časti, kde bude dočasne (na niekoľko dní) úplne znemožnený prístup dopravnými prostriedkami. Je pochopiteľné, že pri realizácii výstavby tohto typu, dújde i k zvýšeniu prašnosti na dotknutých komunikáciách a počas daždivých dní i k zablateniu. Táto situácia však nie je lokálna a s rovnakými problémami sa bú potýkať i obyvatelia ostatných obcí Horných Kysúc.

Na tomto mieste Vám prinášame grafické znázornenie výstavby kanalizácie a vodovodu v obci Vysoká nad Kysucou:

- výkres výstavby kanalizácie v obci Vysoká nad Kysucou Sample Image

- výkres výstavby vodovodu v obci Vysoká nad KysucouSample Image

 

Pri pohľade z okna, dnes ráno, si určite nejeden z Vás povzdychol a rýchlo sa zamyslel, kde je odložená lopata alebo nejaká metla. Počasie sa naozaj tento týždeň s nami pohráva! Veď kto by už očakával 20. marca až 20 cm snehovú prikrývku!
Už od skorých ranných hodín sú na zasnežených cestách traktory s pluhmi a snažia sa postupne všetky miestne komunikácie spojazdniť. Zamestnanci obce musia i napriek takémuto nepríjemnému počasiu opravovať pretrhnuté vedenie káblovej televízie vo Vyšnom Kelčove.
Počasie v dnešný deň vo Vysokej nad Kysucou naozaj potvrdzuje, že „Perinbaba naozaj stále nie a nie zaspať.“
Ako vyzeralo centrum našej obce dnes ráno o ôsmej hodine pozri nižšie ..>>>>>