Nakoľko je výstavba kanalizácie takpovediac "v plnom prúde" a zvašej strany sú stále častejšie dotazy predovšetkým na jej predpokladanú trasu pripomíname, že tejto problematike sme sa už na týchto stránkach venovali. Predmetný článok spoločne s predpokladanými trasami výstavby v zmysle projektu nájdete TU.

Sample ImageUrčite každému návštevníkovi nedeľnej svätej omše alebo svätých omší, ktoré sa slúžia cez týždeň, neuniklo novovybudované železné zábradlie pozdĺž prístupovej cesty smerom ku kostolu. Z jeho výstavbou sa začalo na podnet pána farára Petra Hrenáka, ktorý zároveň i zabezpečil železný materiál na jeho výstavbu. Taktiež treba spomenúč, že zváračský materiál bezodplatne venoval pán Jozef Vavrica. O ostatné sa v priebehu štyroch dní postarali naozaj šikovné ruky zamestnancov obce, ktorý i napriek nepriazni počasia odviedli kvalitnú prácu. Nepriazeň počasia v šak spôsobila, že nedokončenou ostala povrchová úprava zábradlia. Tá však nijakým spôsobom nemôže ovplyvniť  jeho funkčnosť a predovšetkým pošas zimných poľadovíc i jeho potrebu a nevyhnutnosť, aby cesta zo svätej omše bola cestou radosti a nie utrpenia ...

Sample ImageUž prvé ľudové predpovede rôzneho druhu dávali možný, i keď nie dôvery hodný, skorý príchod zimy. Veď je nad slnko jasné, že čo sa počasia týka je na Kysuciach všetko možné – takmer ako v Tatrách. Ľudová pranostika hovorí, že: „Martin príde na bielom koni.“ A tento rok naozaj prišiel. Najskôr však biely kôň a o dva dni aj Martin! Preto už v sobotu ráno sa muselo začať zo zimnou údržbou miestnych komunikácií predovšetkým vo Vyšnom Kelčove, na Vrchrieke a na Semeteši. V súvisloti s prebiehajúcou výstavbou kanalizácie v obci sa postupne vynárajú problémy so včasným odovzdaním miestych kominikácií na zimnú údržbu dodávateľskými firmami.

Sample ImageAj napriek chladnému počasiu zamestnanci obce v dnešný deň (6. novembra 2007) pracovali na odstránení opakujúcej sa poruchy na elektrickom vedení vo Vyšnom Kelčove v osade Zlámaná. Tu stromy, rastúce vedľa prístupovej miestnej komunikácie do osady, „vrástli“ do elektrického vedenia a počas dažďa a veterných dní svojimi konármi spôsobovali skratovanie vedenia, čo viedlo k prerušovaniu dodávky elektrickej energie v osade. Zamestnanci obce preto museli odstrániť všetky stromy nachádzajúce sa v blízkosti elektrického vedenia a zrealizovať výmenu poškodených drôtov. Obdobné práce je nutné zrealizovať i v osade U Slončíkov a na Semeteši. Je však nevyhnutné aby takáto údržba bola zrealizovaná ešte pred príchodom sneženia.  

Sample ImageUrčite ste i Vy počas dnešného sviatku Všetkých svätých navštívili niektorý z existujúcich cintorínov a zapálením sviečky na hroboch svojích blízkych si na nich aspoň na malú chvíľku zaspomínali. Ak ste si náhodou nenašli čas na ten náš "vysocký" v sekcii Fotogaléria - Súčasná obec - Cintorín počas sviatku všetkých svätých Vám prinášame niekoľko fotografií ako vyzeral vo štvrtok 1. novembra 2007 večer.
Sample ImageNávštevníci resp. obyvatelia, ktorí v týchto dňom navštívili centrum našej obce a si určite nevedeli vysvetliť neznámych robotníkov, ktorí začali krížom prekopávať park od drevenej skrinky s leteckou snímkou našej obce smerom na roh budovy Obecného úradu. Jedná sa o zamestnancom spoločnosti T-COM, ktorá na štvrtý krát (!) kladne posúdila žiadosť obce Vysoká nad Kysucou o prekládku telekomunikačného vedenia z fasády budovy obecného úradu. Prekládkou telekomunikačného vedenia dôjde k jeho odstráneniu z priečelia budovy a taktiež konečne i k odstráneniu nevkusného železného stĺpa, z parku pred budovou obecného úradu.

Sample ImageTohtoročné „nevyspitaľné“ jesenné počasie sťažuje ako dokončenie prác na rekonštrukcii fasády kostola sv. Matúša tak i obecným zamestnancom, pri realizácii plánovaných investičných prác a taktiež i bežných opráv.
Obecné zastupiteľstvo na svojej piatej tohtoročnej schôdzi schválilo zrealizovanie verejného osvetlenia miestnej komunikácie vedúcej cez železničnú stanicu v ústredí obce. Táto, po zrušení nákladnej časti železničnej stanice ostala bez osvetlenia, kedy ŽSR odpojili i existujúce stĺpy s osvetlením. V slnečný pondelok 29. 10. 2007 preto zamestnanci obce pristúpili k prácam na uchytení elektrického kábla a samotných svietidiel na vopred osadené železné stĺpy. Ostáva však dúfať, že vrtochy jesenného počasia dovolia dokončiť všetky naplánované práce.

Obec Vysoká nad Kysucou v súčastnej dobe spracováva Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHaSR) obce Vysoká nad Kysucou. Hlavnými dôvodmi pre spracovanie PHaSR obce sú nové úlohy a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory regionálneho rozvoja ako i potreba zabezpečenia komplexného rozvojového dokumentu, ktorý by pokrýval aspekty sociálneho, ekonomického či inštitucionálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou.

Sample ImageV nedeľu 21. októbra 2007 o 14:00 hod. sa v sále kultúrneho domu stretli občania, ktorí majú radi dobrú hudbu a krásnu pieseň.
Pri príležitosti MESIACA OKTÓBRA – MESIACA ÚCTY K STARŠÍM obec i touto cestou si chcela uctiť starších, skúsenejších ľudí.
Prednosta OcÚ Mgr. Anton Varecha v slávnostnom príhovore všetkým poďakoval a poprial im, aby jeseň ich života bola krásna, pokojná, slnečná a aby tieto roky boli plné zdravia, spokojnosti a rodinného šťastia.
Toto popoludnie všetkým, ktorí prišli do sály Kultúrneho domu spríjemnil hudbou, slovom a kyticou piesní spevák Dušan Grúň, ktorého vystúpenie sa prítomným páčilo, o čom svedčil ich častý potlesk.