thumb montaz laviciek2021 20210406 100926S príchodom jarných dní na prelome mesiacov Marec a Apríl začala obec prostredníctvom zamestnancov obce s realizáciou jarných prác na námestí v centre obce.

Pracovníci obce demontovali ochrannú „zimnú“ strechu fontány a následne vykonali aj jej vnútorné vyčistenie vrátane zapojenia čerpadla. Pred samotným spustením čaká fontánu na námestí ešte nový náter, ktorí pracovníci budú realizovať počas vhodného teplého počasia, dvojzložkovým epoxidovým náterom.

thumb zber OBJ 3 2021 20210323 132542K jarnej „očiste obce“ neodmysliteľne patrí aj realizácia zberu nadrozmerného odpadu resp. objemného odpadu. Zber sa uskutočnil v dňoch od 18. 3. 2021 do 22. 3. 2021. Na zber boli bezplatne zapožičané veľkoobjemové kontajnery od Združenia TKO Semeteš, ktoré boli v centre obce (plocha pri stanici ŽSR) a vo Vyšnom Kelčove (v areáli bývalej základnej školy). V predposledný deň zberu bol jeden z kontajnerov priebežne pristavený aj na Nižnom konci u Sojkov, aby sa skrátila trasa zvážania nazbieraného odpadu z Nižného konca.

slovak press photo RGB 02Fotografovi Ondrejovi Čechvalovi sa so sériou fotografií “Krásne si žijem” z obce Vysoká nad Kysucou z osady Zlámaná podarilo vyhrať 9. ročník Slovak Press Photo v kategórii “Každodenný život”. O osade Zlámaná vďaka tomuto úspechu písali v USA v denníku The Washington Post!

thumb prevencia kriminalityVzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov Ministerstvo vnútra SR Informačné kancelárie pre obete trestných činov.

thumb projektyKalendárny rok 2021 je kvôli „korona“ kríze poznačený obmedzeniami v mnohých oblastiach a týka sa to i samotného fungovania samosprávy. Obec Vysoká nad Kysucou sa i napriek rôznym sťaženým okolnostiam snaží zapájať do zverejnených výziev spracovaním a podávaním žiadostí a využiť tak ponúkané možnosti, aby získala finančné prostriedky na realizáciu svojich rozvojových zámerov. Za prvý štvrťrok 2021 obec spracovala a podala celkovo 10 projektových žiadostí:

thumb tv joj ruskaV piatok 2. apríla 2021 bola v hlavnej spravodajskej relácii TV JOJ odvysielaná reportáž z obce Vysoká nad Kysucou o šití rúšok členkami DHZ Vysoká nad Kysucou pre všetkých, ktorí sa zapojili so svojimi výrobkami do Veľkonočnej online výstavy v našej obci. Reportáž si môžete pozrieť TU (bežca je nutné nastaviť na čas 33:01).

thumb kolsky klub detí 8.JPGVeľká noc alebo Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšie kresťanské sviatky, ktoré pripadajú na mesiace marec alebo apríl. Ako i minulý kalendárny rok, tak i tento, sú poznačené opatreniami okolo pandémie Covid-19. Keďže sú zakázané akékoľvek podujatia a akcie OZ Voľný čas v spolupráci s Obcou Vysoká nad Kysucou prišli s nápadom usporiadať online výstavu výrobkov s tematikou Veľkej noci.

thumb FFP2 obec IMG 5829Obec Vysoká nad Kysucou sa v súvislosti s ochorením COVID-19 snaží vyvíjať aktívne kroky smerom k svojim obyvateľom. V súvislosti s plánovanými testovaniami obec ešte v decembri 2020 zriadila prostredníctvom RUVZ v Čadci na svojom území Mobilné odberné miesto (MOM), pod ktorým dočasne pôsobí i odberné miesto vo Vyšnom Kelčove.

thumb zber odpadkov2021 20210310 103343Roztopenie snehovej pokrývky každoročne odhalí absolútne nezodpovedné správanie sa chodcov a hlavne vodičov v podobe množstva odpadkov pozdĺž cesty II/487, pričom najhoršia situácia je vždy v tesnej blízkosti železničných prejazdov. V dňoch od 9. 3. 2021 do 15. 3. 2021 zrealizovali zamestnanci obce zber odpadkov okolo ciest II. a III. triedy. Na úsekoch Varechovský potok – Nižný Koniec, Vyšný Kelčov - Nižný Kelčov a na Semeteši sa zozbieralo cca 400 - 450 kg odpadu (35 vriec)!