thumb zberny dvor 1IMG 1529Obci Vysoká nad Kysucou sa podarilo úspešne spracovať a podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu a technologické vybavenie zberného dvora. Ten by bol, v prípade kladného posúdenia žiadosti Ministerstvom životného prostredia, postavený na parcele pri Dome služieb, ktorú obec nadobudla kúpou od ŽSR.
Súčasťou žiadosti je výstavba spevnených plôch vrátane inžinierskych sietí a taktiež nákup technologického vybavenia: traktor s nakladačom, vlečka za traktor, vlečka s hákom na kontajnery, traktorová kosačka, váha a veľkoobjemové kontajnery.

Realizačný zámer výstavby a technologického vybavenia zberného dvora je vo výške 473 356,61 EUR.
Teraz už len ostáva dúfať, že žiadosť obce Vysoká nad Kysucou bude posúdená kladne ...