thumb podakovanie inovácieZSKV kalendárnom roku 2021 obec Vysoká nad Kysucou spoločne so žiakmi a pedagógmi ZŠ s MŠ E. A. Cernana realizovala projekt „Zelený plot“. Jeho cieľom bola výsadba 580 kusov vtáčieho zobu popri existujúcom oplotení v areáli ZŠ s MŠ E. A. Cernana. Sadenice po zakorenení a vyrastení nahradia existujúce oplotenie a to bude môcť byť v blízkej budúcnosti odstránené.

V utorok 3. mája 2022 popoludní sa v Žiline v rámci konferencie Inovačný rozvoj regiónov odovzdávali ocenenia v súťaži Inovácia Žilinského kraja 2021, do ktorej bol zaradený práve i projekt obce Vysoká nad Kysucou „Zelený plot“. I keď ocenenie v kategórii Regionálny rozvoj si nakoniec prevzali predstavitelia VEPOS Horného Turca, n.o., s projektom „Klimatické centrum Horného Turca/Naše prvé dušičky bez plastovej kytičky.“ k čomu im srdečne blahoželáme, predsa len byť medzi nominovanými inovátorskými projektami bolo pre obec Vysoká nad Kysucou dostatočnou poctou.

 

 

Veľkú fotogalériu z konferencie IRR 2022, do ktorej postupne pribudnú ďalšie fotky, nájdete → v tomto odkaze.