thumb tabula workout IMG 0660Workoutové ihrisko v centre obce predstavuje zaujímavý a atraktívny priestor, ktorý mladí ľudia začali, po jeho otvorení, ihneď využívať na svoje stretávanie sa. Častokrát však išlo naozaj iba o stretnutia bez plnohodnotného využívania ihriska a napriek tomu, že priestor ihriska je monitorovaný kamerovým systémom, neodpustili si i rôzne „lumpárny“ či nevhodné využívanie ihriska.

V snahe poskytnúť mladým ľuďom vhodnú motiváciu a ukázať im možnosti plnohodnotného používania zariadení workoutového ihriska, obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci s fyzioterapeutkou Silviou Gajdičiarovou spracovala cvičebné postupy, ktoré v podobe jednoduchej grafiky znázorňujú ako je možné vhodným a bezpečným spôsobom využívať jednotlivé cvičebné zariadenia. Mladí ľudia tak môžu čas strávený na workoutovom ihrisku vhodne využiť pre zdokonalenie svojej telesnej zdatnosti a udržať sa tak na ceste zdravého životného štýlu. Zároveň tak môže dôjsť k odstráneniu prvkov vandalizmu, za ktoré by sa mnohí rodičia pri pozeraní záznamu z kamier určite hanbili a zároveň predĺženiu „životnosti“ samotného ihriska.