thumb basnice zbierky kuzmaPavla Kužmu poznáme ako človeka plného života a energie. Poznáme ho už desaťročia (poniektorí), vieme o ňom veľa (alebo si to aspoň myslíme). Chválime ho, obdivujeme ho, aký je úžasný, vo svojej práci a živote nasledovaniahodný, ako celý život obetoval deťom, ľudovým tradíciám, zbieraniu piesní a zvykov, aký je spevák, aký má podmanivý hlas, ako vie zahrať na gajdy, fujaru, trombitu či píšťalu.
No nepoznáme ho ako básnika a filozofa, ako človeka, ktorý si po náročnom dni sadá k stolu a v tichu noci či za svitania, v samote, ktorá neraz bolí a nedá spať, kladie slová na papier, odkrýva poryvy svojej duše, doslova sa vyzlieka zo svojich pocitov. (Katka Šulganová – Brehy a pobrežia Pavla Kužmu)

 

A predsa ... Tento krát verše Pavla Kužmu, v podaní Daniely Sobolovej a Pavla Záteka, vystriedali pre neho typický spev či hudbu a zazneli v stredu 20. apríla 2022 o 18:00 hod. v Galérii Čadca počas RANDEVÚ s PAVLOM KUŽMOM. Pozvaní hostia a priatelia mali totiž tú česť byť svedkami uvedenia, alebo ak chcete krstu, básnických zbierok Brehy a V pasci lásky, ktorých je autorom práve Pavol Kužma a vyšli vo vydavateľstve MAGMA. Jedinečným večerom sprevádzala Katka Šulganová a o hudobné vstupy sa postarali speváčka Katarína Kullová a klavirista Róbert Kubinec.
Bohatá tvorba Pavla Kužmu sa tak rozrástla o dve nové a krásne diela, ktorých obsah zasiahne čitateľa tak intenzívne a precítene ako poslucháča spev či hudba v podaní Pavla Kužmu.

 

Kužmove básne nie sú básňami mladého, zaľúbeného a svetom očareného mladíka, sú básňami zrelého muža, premýšľajúceho, vášnivo milujúceho, dychtivo a zároveň pokorne prijímajúceho všetky krásy i údery života. (Katka Šulganová – Brehy a pobrežia Pavla Kužmu)