thumb vysoky breh IMG 0382Počas jesenných prác pracovníci ŽSR zrealizovali vyrezanie drevín, ktoré by mohli zasahovať do železničnej trate v úseku nazývanom „Vysoký breh“. Dreviny však ostali priamo na mieste vyrezania. Počas zimných mesiacov k vyrezaným kríkom pribudli bohužiaľ i odpadky. I keď je predmetná parcela vo vlastníctve ŽSR v piatok 8. apríla 2022 zrealizovali zamestnanci obce zozbieranie všetkých vyrezaných kríkov a taktiež i zber vyhodeného odpadu.

Realizácia prác si vyžiadala dočasné obmedzenie cestnej premávky, no najväčším rizikom boli prechádzajúce vlaky. Vďaka ústretovosti riadenia železničnej prevádzky v Čadci však boli rušňovodiči upovedomení o vykonávaných prácach a poďakovanie za spoluprácu a pomoc patrí Ing. Jánovi Dybalovi z Makova. Celkovo bolo odvezených 7 traktorových vlečiek vyrezaných kríkov.