thumb volejbalovy turnaj 20220326 172806Tradičným úvodným podujatím každého kalendárneho roka vo Vysokej nad Kysucou sa stal novoročný volejbalový turnaj O putovný pohár starostu obce – Memoriál Márie Pivkovej. Po ročnej vynútenej „covidovej“ prestávke v roku 2021 bol v tomto kalendárnom roku turnaj naplánovaný na 8. januára 2022. Protipandemické opatrenia však opäť nedovolili jeho organizáciu. Mesiac marec však priniesol uvoľnenie prijatých opatrení a organizátori turnaja sa rozhodli turnaj uskutočniť v náhradnom termíne 26. marca 2022.

Tohtoročného turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev. Hralo sa systémom „každý s každým“ na 2 sety od 5 do 25 bodov v časom rozpätí cca od 9:00 hod. do 17:00 hod. Záverečné umiestnenie podľa počtu bodov bolo nasledovné:
1. Pavlíkovci
2. Mária (Komárno)
3. Obecný úrad
4. DHZ Horný Kelčov
5. Ďurčanský
6. Lastminute
Poďakovanie za organizáciu a opäť vysokú úroveň turnaja patrí bratom Milanovi a Petrovi Pivkovcom, členom DHZ Vysoká nad Kysucou, obci Vysoká nad Kysucou, sponzorom i všetkým ostatným, vďaka ktorým sa opäť mohli stretnúť nadšenci krásneho športu akým volejbal nesporne je ...