thumb fasiangovy sprievod IMG 9829Fašiangové obdobie sa v našej obci končilo pochovávaním basy, no aktuálne protipandemické opatrenia ešte stále nedovoľujú organizovať podobné kultúrne podujatia, a preto členovia OZ Lupežov prišli s myšlienkou zorganizovať fašiangový sprievod masiek, a tak priniesť ľuďom, v tejto náročnej dobe zmietanej rôznymi smutnými udalosťami, aspoň trochu radosti a veselosti.

 

Vzhľadom na rozľahlosť našej obce nebolo možné, aby fašiangový sprievod navštívil každý jej kút či domácnosť, a tak sa zamaskovaní účastníci sprievodu snažili v sobotu 26. februára 2022 od 13.30 hod. najskôr rozveseliť obyvateľov centra obce. Po dvoch hodinách obchôdzky sa fašiangový sprievod presunul autobusovým spojom, na radosť všetkých cestujúcich, na Vyšný Kelčov. Po odovzdaní dobrej nálady sa masky presunuli naspäť na Nižný Kelčov a odtiaľ pokračovali pešo až do centra obce, kde o 19.30 hod. náročný fašiangový sprievod ukončili.
Úprimné poďakovanie patrí každému jednému, kto našiel v sebe chuť a odhodlanie sa obetovať, no predovšetkým na úkor vlastného voľného času a každodenných povinností priniesť dobrú náladu a potešiť druhých.