thumb kontrolny den 17 2 2022 IMG 1350Aktuálnou stavebnou prioritou obce Vysoká nad Kysucou je výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana. Počas zimných mesiacov prebiehali práce v budove bývalých šatní, ktorých vnútorné priestory po úplnej rekonštrukcii budú tvoriť zázemie telocvične (šatne, kabinet, technická miestnosť, skladové priestory, bezbariérové WC). Vo štvrtok 17. februára 2022 o 9:00 hod. sa na stavbe konal kontrolný deň za účasti starostu obce, zástupcu dodávateľskej spoločnosti, vedúceho stavby, stavebného dozoru, projektanta a tento krát i poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. Poslanci obecného zastupiteľstva si prišli pozrieť aktuálny stav prác a zároveň sa oboznámili s ďalším postupom výstavby a priebehom prác.

Po ukončení kontrolného dňa sa poslanci obecného zastupiteľstva presunuli do ZŠ s MŠ E. A. Cernana, kde ich riaditeľ školy Mgr. Alojz Žuffa previedol priestormi školy. Poslanci si prezreli triedy základnej i materskej školy, priestory kotolne, školskej jedálne a kuchyne a školské dielne.