thumb oprava rozhlasu 20220107 091254Obec Vysoká nad Kysucou prostredníctvom kmeňových zamestnancov realizovala od 07. 01. 2022 opravu miestneho rozhlasu v časti Nová Kolónia. Práce spočívali vo výmene vedenia za káblové a demontáži pôvodného vedenia prechádzajúceho cez parcely C-KN 1549 a C-KN 1550.

Prvotne bolo potrebné zabezpečiť nový prívod signálu do Novej Kolónie a teda montáž nového kábla na trase medzi rodinnými domami č. 240, 241, 242, 260, 265 a jeho pripojenie do exitujúcej siete. Následne pracovníci demontovali pôvodné vedenie prechádzajúce okolo domu č. 232 a realizovali opravu – výmenu koncového bodu miestneho rozhlasu pri dome č. 236.

Na záver bolo dňa 10. 1. 2022 zrealizované prepojenie ponad cestu II/487 zo stĺpa u rodinného domu č. 235 na stĺp v záhrade p. Chvasteka.