thumb oprava vozika IMG 8292Obec Vysoká nad Kysucou je vlastníkom prívesného vozíka KEMPIK. Vozík je využívaný pri zberoch odpadov, čistení autobusových zastávok, prevozoch posypových materiálov, zeminy, betónu, náradia či stavebných hmôt. Z dôvodu jeho permanentného používania predovšetkým v zimných mesiacoch, kedy obec ešte nevlastnila nesený posypávač na traktor, bol vozík často využívaný i na posyp miestnych komunikácií.

Z tohto dôvodu došlo k poškodeniu jeho ložnej plochy a bola nevyhnutná jeho kompletná rekonštrukcia. Pracovníci obce v prvej fáze vozík úplne rozobrali. Opravili a posilnili nosnú hriadeľ, vyrobili úplne novú ložnú konštrukciu, na ktorú boli navarené nové plechy. Vozík následne natreli a namontovali nové blatníky, elektroinštaláciu, svietidlá a nevyhnutné označenia.