thumb elektrozber 11 2021 20211111 130945Posledným z plánovaných zorganizovaných zberov odpadov bol zber elektronického odpadu bielej a čiernej techniky. Zber sa vykonal v dňoch od 08. 11. 2021 do 10. 11. 2021. Pracovníci obce elektronický odpad postupne zbierali a triedili ho na bielu a čiernu techniku, ktorú následne zmluvný partneri dňa 16. 11. 2021 odviezli na ďalšie spracovanie. Celkovo sa zozbieralo 4,744 ton elektronického odpadu, z toho bielej techniky bolo 2,44 ton a čiernej techniky 2,304 ton. Za rok 2021 sa spolu zozbieralo (jarný a jesenný zber) spolu 11,039 ton elektronického odpadu.