thumb tabulka freewifi vysokaObec Vysoká nad Kysucou v snahe zachytávať aktuálne moderné trendy sa aktívne zapája do zverejnených výziev na realizáciu projektov, prostredníctvom ktorých je možné implementovať nové technológie. Takouto bola i výzva Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky pod názvom WiFi Pre Teba. Zámerom bolo vybudovanie desať WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie občanom a návštevníkom obce Vysoká nad Kysucou k širokopásmovému internetu. Na jeho realizáciu sa obci podarilo získať finančnú dotáciu vo výške 14 250 EUR.

Po realizácii verejného obstarávania a jeho následnej kontrole riadiacim orgánom obec Vysoká nad Kysucou podpísala zmluvu o realizácii diela „WiFi pre Teba – Vysoká nad Kysucou“ so spoločnosťou TES Media s.r.o., ktorá ponúkla najvýhodnejšiu cenu za realizáciu celého diela.
V priebehu mesiacov august, september a október 2021 bola v obci postupne inštalovaná potrebná technológia a optické prepojenia, aby v konečnej fáze mohlo byť nainštalovaných a sprevádzkovaných desať WiFi antén v lokalitách:

mapycz qr
Nižný koniec, Nižný koniec - U Sojkov, U Šteglika, centrum obce, Nová kolónia, autobusová zastávka ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Široký most, Nižný Kelčov, Vyšný Kelčov – centrum, Vyšný Kelčov – Rieka (presné lokalizáciu WiFi bodov nájdete na mape nižšie).

mapy 2

Bezplatné pripojenie na internet prostredníctvom projektu WiFi pre teba v obci Vysoká nad Kysucou je produktovo orientované na získavanie informácií pričom sú pochopiteľne blokované stránky poskytujúce nevhodný obsah či možnosti sťahovania veľkých objemov dát.

IMG 8030

Vzhľadom na existujúcu sídelnú štruktúru obce Vysoká nad Kysucou touto technológiou nie je pokryté celé katastrálne územie, no vďaka realizácii projektu sú v súčasnosti bezplatným širokopásmovým internetom prostredníctvom WiFi pokryté miesta komunitného života (centrum obce, centrá miestnych častí Nižný a Vyšný Kelčov), železničné zastávky i väčšina autobusových zastávok teda priestory, kde dochádza k stretávaniu sa a kde ľudia častokrát potrebujú byť pripojení na internet napr. v súvislosti so získaním informácií o cestovnom poriadku či o všeobecnom dianí v obci a v celej spoločnosti. Medzi zoznamom ponúkaných možností pripojenia na wifi vo vašom mobilnom zariadení je nové wifi pripojenie označené ako WIFI PRE TEBA.

 

Plagát WiFi pre teba