thumb zber OBJ 20211006 093759Jesenný zber objemného odpadu, ktorý bol naplánovaný od 30. 10. 2021 do 4. 11. 2021 no v skutočnosti trval od 30. 10. 2021 do 15. 11. 2021 (!!!) bol tento rok obzvlášť špecifický. Podľa priemeru v rámci sledovaných období sa objemného odpadu počas jednotlivých zberov zvyklo v našej obci vyzbierať v priemer 25 až 30 ton za jeden zber. Zber objemného odpadu realizovaný v novembri 2021 dosiahol úroveň 60,92 ton, čo je o 100% viac odpadu ako priemer za sledované obdobie (!).

Logicky sa ponúka otázka prečo? Odpoveďou je nedisciplinovanosť obyvateľov, ktorí vykladajú a do kontajnerov vhadzujú i komunálny odpad. Prioritou tohto zberu je zrealizovať zber OBJEMNÉHO odpadu a nie akéhokoľvek odpadu. V čom je taký rozdiel? Predovšetkým v cene. Likvidácia objemného odpadu na skládke predstavuje sumu 105 EUR za 1 tonu plus doprava cca 31,50 Eur za 1 tonu. Spolu teda celkom 135,50 Eur za 1 tonu objemného odpadu, pričom sa jedná o dovoz a skladočné, lebo v cene nie je zahrnutá réžia samotného zberu zamestnancami obce. Za novembrový zber 2021 teda obec zaplatí takmer 8300 Eur. Tento 100% nárast znamená v rozpočte obce Vysoká nad Kysucou výpadok približne vo výške 4 300 Eur!

Štatistika novembrového zberu je nasledovná:

Zozbieralo sa celkom 76,45 ton odpadu, z toho:
- objemný odpad 60,92 ton,

a vytriedené zložky nie obyvateľmi, ale zamestnancami obce:
- tvrdé plasty 1,30 ton
- drevo cca 12,41 ton
- pneumatiky 0,72 ton
- kov 1,10 ton