thumb naradie cintorin IMG 7694S blížiacim sa Sviatkom Všetkých svätých sa logicky zvyšuje návštevnosť oboch cintorínov v našej obci. Pozostalí, ktorí navštevujú hroby svojich príbuzných okrem kvetov realizujú i ich očistenie prípadne realizujú i polievanie kvetov. Nie každý si potrebné náradie prináša zo sebou a preto obec tak ako po minulé roky doplnila chýbajúce krhle, vedrá, handry a zmetáky, ktoré je možné si zapožičať. Na cintoríne v ústredí obce nájdete potrebné náradie pri všetkých odmerných miestach vody a na cintoríne vo Vyšnom Kelčove na stojane pri Dome náde