thumb obecny urad ornament IMG 6889Vďaka poskytnutej finančnej podpore z Environmentálneho fondu obec Vysoká nad Kysucou postupne v etapách realizovala v rokoch 2018 až 2020 projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s.č. 215“. Celkový vzhľad zateplenej budovy spracovala spoločnosť RiverStone, ktorá vo Vysokej nad Kysucou realizovala maľby v oboch kostoloch a navrhovala vzhľad budovy Farského úradu, ZŠ s MŠ E. A. Cernana, 16-bytového nájomného domu a Hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove.

Navrhované výtvarné riešenie fasády má slovami jedného z autorov: „... dodať budove dôstojnosť a majestátnosť pri zachovaní jednoduchosti dvoch tónov, aby upevnila u miestnych občanov hrdosť a u návštevníkov obce obdiv. Dekoratívny program vychádza z tradície miestneho drotárstva a výšivky.“ Aplikácia poslednej časti ornamentu bola dokončená v mesiaci Júl 2021.

Definitívnym ukončením prác na zmene vzhľadu celej budovy bola výstavba prístreškov nad vstupmi do samotnej budovy. Ich úlohou je ochrániť pred vplyvom počasia vstupné schodiská a samozrejme zabezpečiť bezpečný vstup pre ľudí, ktorí vstupy do budovy využívajú. Samotné schody obec v priebehu minulých rokov už niekoľko krát opravovala no voda a mráz spôsobovali ich neustále poškodzovanie a pre užívateľov sa tak stávali nebezpečnými.

Drevo na ich výstavbu obci Vysoká nad Kysucou venovala Urbariálna obec Makov – Vysoká nad Kysucou, pozemkové spoločenstvo ako vyrovnanie za poškodené inžinierske siete počas veternej kalamity 12. decembra 2021. Nové prestrešenia boli vybudované nad bočným vstupom do sály kultúrneho domu, nad vstupom do posilňovne a nad vstupom do prenajatých priestorov budovy. Výstavbu prístreškov realizoval Stanislav Jančík a klampiarske práce zrealizoval Jaroslav Planeta. Na oprave samotných schodov a pokládke novej dlažby práce aktuálne prebiehajú.