thumb oprava zelenej vlecky DSC 6436V priebehu mesiaca august a september 2021 obec prostredníctvom kmeňových zamestnancov realizovala opravu traktorovej zelenej vlečky. Traktorová vlečka bola vyrobená ešte v roku 1973 a z dôvodu enormnej opotrebovanosti bolo nevyhnutné pre jej ďalšie používanie zrealizovať servis resp. opravu.

 

 

 

Na traktorovej vlečke boli vykonané nasledovné práce:

- Demontáž pôvodnej ložnej plochy

- Zosilnenie konštrukcie ložnej plochy

- Pokládka plechov ložnej plochy

- Zváranie

- Brúsenie a náter konštrukcie

- Výmena bočníc

- Servis blatníkov

- Servis elektrický rozvodov

- Servis tlakových hadíc