thumb hody 2021 IMG 0258Pri príležitosti sviatku sv. Matúša - patróna farského kostola sa každoročne vo Vysokej nad Kysucou konávajú Matúšovské hodové slávnosti. Tento rok bolo toto podujatie predsa len v niečom iné. Ako všetky kultúrne akcie, nevynímajúc i túto, boli tohtoročné Matúšovské hodové slávnosti poznačené opatreniami okolo šírenia ochorenia Covid-19. I napriek prísnejším nariadeniam, sa obec predsa len rozhodla podujatie po minuloročnej prestávke zorganizovať i keď v skromnejšej verzii ako tomu bývalo po iné roky.

 

„Hodové trojdnie“ trvalo od piatku 17. septembra 2021 do nedele 19. septembra 2021.

Matúšovské hodové slávnosti sa začali v piatok 17. septembra 2021 o 18:00 hod. otvorením vernisáže výstavy pod názvom KYSUCKÉ KORENE, ktorej autorom je člen Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci p. Milan Pavlík. Organizátormi výstavy sú obec Vysoká nad Kysucou a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci – organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Vernisáž výstavy sa konala vo výstavných priestoroch vestibulu Obecného úradu Vysoká nad Kysucou. Jedinečný podvečer svojimi príhovormi otvorili starosta obce Mgr. Anton Varecha a zástupkyňa riaditeľky KSS v Čadci Mgr. Ľubica Ligocká. Pozvanie na vernisáž výstavy prijal i starosta obce Zborov nad Bystricou PaedDr. Juraj Hlavatý. V pripravenom programe vystúpila s pôvodnými Kysuckými piesňami ĽH Muzička pod Grúňa. Večerom sprevádzala moderátorka pani Ing. Mgr. Katarína Borisová. Súčasťou výstavy sú i diela, ktoré budú ilustráciami v pripravovanej knihe rozprávok od autora Petra Kolembusa. Výstava KYSUCKÉ KORENE - je verejnosti prístupná do 30. septembra 2021.

Hodová sobota 18. septembra 2021 sa niesla v duchu futbalu a hasičov. O 12:00 hod. sa konala v sále kultúrneho domu výročná členská schôdza DHZ Vysoká nad Kysucou. O 15:00 hod. odohralo na ihrisku TJ Spartak Vysoká nad Kysucou mužstvo mužov TJ Spartak Vysoká nad Kysucou futbalový zápas proti ŠK Čierne s výsledkom 4:0 pre domáce mužstvo TJ Spartak Vysoká nad Kysucou.

Vyvrcholením celého „hodového trojdnia“ bola nedeľa 19. septembra 2021. Tradičný ľudový jarmok, na ktorý sme každoročne zvyknutý a je neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia sa tento rok nekonal, vzhľadom na platné nariadenia ohľadom šírenia ochorenia Covid -19. Návštevníci však nezostali ukrátení o možnosť kúpiť si niečo tradičné a pekné v stánkoch, ktoré tentokrát tvorili oddelenú a samostatnú zónu.

Nedeľňajší program začal o 09:15 hod. slávnostným sprievodom, ktorý smeroval od budovy obecného úradu do farského kostola sv. Matúša, za účasti starostu obce Mgr. Antona Varechu, poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, hlavného kontrolóra obce, členov oboch dobrovoľných hasičských zborov, členov poľovníckeho združenia Vysoká nad Kysucou a folkloristov.

Samozrejmou súčasťou hodových slávností bola slávnostná hodová svätá omša, ktorú celebroval vicerektor – ekonóm Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Mgr. Miroslav Šidlo, MBA spoločne s domácim pánom farárom Mgr. Františkom Mikulášom. Pozvanie na slávnostnú sv. omšu prijali: primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis s manželkou, starostka obce Dunajov Milada Chlastáková, starostka obce Klubina Mgr. Božena Poliačková, starostka obce Svrčinovec Renátra Majchráková, starostka obce Korňa Ing. Marianna Bebčáková, starosta obce Makov Martin Pavlík s manželkou, starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška a starosta obce Zákopčie Ján Slaninák.

Počas nedeľňajšieho dopoludnia odohralo mužstvo starších žiakov TJ Spartak Vysoká nad Kysucou futbalový zápas proti TJ Slovan Podvysoká s výsledkom 1:9 pre mužstvo z Podvysokej.

Hlavný kultúrny program sa začal o 13:20 hod. Pozvanie sprevádzať programom prijala vynikajúca moderátorka Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD. V úvode kultúrneho programu sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, ktorí vo svojom príhovore privítal všetkých návštevníkov, zaželal im príjemnú zábavu a zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o zdarný priebeh tohtoročných Matúšovských hodových slávností. Kultúrny program si ako hostia prišli pozrieť i starosta obce Raková Anton Heglas a starosta obce Skalité a poslanec VÚC PaedDr. Jozef Cech.

V úvode kultúrneho programu sa divákom predstavila ĽH Muzička spod Grúňa, ku ktorej sa následne pridali Dievčence z Vysokej. Obdiv a potlesk zožala Detská Muzička z Vysokej v zložení malých začínajúcich umelcov – Matúš a Šimon Varechovci, Jakub a Filip Frollovci, Sebastián Zeman a Kristián Pavelka, ktorí uchvátili publikum hrou na hudobné nástroje.

Spestrením Matúšovských hodových slávností bolo určite vystúpenia mažoretiek BELLA, ktoré sa predstavili až v troch vstupoch programu. Tieto nadané a šikovné dievčatká si za svoj talent vyslúžili od všetkých potlesk.

Ďalším účinkujúcim v kultúrnom programe bola FS Vysočanka, ktorá sa predstavila s pásmom ľudových a svetských piesní v hudobnom doprovode heligonkárky Anety Malíkovej.

Záver programu patril hudobnej skupine Muzika spod Rače, ktorá zahrala prierez svojej hudobnej tvorby.

I keď počasie ani aktuálna protiepidemiologická situácia nám neboli veľmi naklonené, veríme, že toto podujatie vo všetkých návštevníkoch zanechalo len bohatý umelecký zážitok a dodalo vám povzbudenie a silu do neľahkých časov, ktoré prežívame. No a snáď už na budúci rok si budeme môcť užiť Matúšovské hodové slávnosti vo Vysokej nad Kysucou bez akýchkoľvek farieb Covidového semafora a obmedzení ...