thumb striedacky spartak IMG 7345Jednou z ciest ako prilákať k športu deti a mládež je budovanie nových športovísk a taktiež i modernizácia existujúcej športovej infraštruktúry či vybavenia. Túto ideu sa snaží napĺňať i obec Vysoká nad Kysucou, a to i prostredníctvom zapájania sa do rôznych grantových schém a výziev. Príležitosťou bola výzva Žilinského samosprávneho kraja na program - Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK. Obec Vysoká nad Kysucou sa do zverejnenej výzvy zapojila podaním žiadosti - Rekonštrukcia striedačiek TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. V následnom hodnotiacom procese bola žiadosť posúdená ako úspešná a obec na realizáciu zámeru získala dotáciu vo výške 2 329,00 EUR pričom sa zaviazala projekt spolufinancovať sumou 623,00 EUR.

So samotnými prácami na rekonštrukcii striedačiek sa začalo 20. 08. 2021. V rámci prác bolo zrealizované: odstránenie pôvodných konštrukcií, vnútorného povrchu striedačiek a pôdneho krytu, navezenie štrkodrvy, osadenie betónových obrubníkov, zhutnenie a kladenie dlaždíc z recyklovanej gumy. Pôvodná konštrukcia striedačiek bola očistená a ošetrená novým náterom. Na konštrukciu bola namontovaná krytina z polykarbonátu a sedenie s operadlom. Okolie striedačiek bolo upravené predpestovaným trávnatým kobercom. Práce boli ukončené 31. 08. 2021.

Za zrealizovanie celého zámeru patrí poďakovanie Žilinskému samosprávnemu kraju a poslancom Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Martinovi Šenfeldovi, MBA a Ing. Jozefovi Grapovi, za podporenie podanej žiadosti. I vďaka ich porozumeniu môžu malí i veľkí futbalisti TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou ako aj ich súperi využívať na futbalových zápasoch či tréningoch nové a bezpečné striedačky.

 

Tento projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj logo 2019 CMYK čierny podklad

 

 

Fotografie z realizácie projektu: