thumb cistenie kanalizacie 20210820 093841V rámci pravidelných servisných intervalov obec opätovne zrealizovala servis – prečistenie potrubia splaškovej kanalizácie na úseku od budovy obecného úradu smerom k šachte pri zbernom kanalizačnom potrubí. Zároveň bolo prečistené i kanalizačné potrubie vedúce popred zdravotné stredisko. I v tomto prípade platí pravidlo, že priebežná údržba je lacnejšia ako vzniknutá akútna porucha.