thumb vymena poklopov 20210802 100852Počas realizácie zimnej údržby na novovybudovanom chodníku v centre obce vozidlom HAKO CITY MASTER 600 došlo požitím snehových reťazí k poškodeniu (zlomeniu) všetkých plastový kanalizačných poklopov. Niektoré boli iba prasknuté no niektoré boli úplne prelomené. Tie boli v zimných mesiacoch dočasne nahradené štvorcovými z liatiny. V snahe o zjednotenie vzhľadu a zvýšenia možnosti ich záťaže pracovníci obce zrealizovali dňa 2. augusta 2021, bez výrazného obmedzenia užívania chodníka, ich kompletnú výmenu a všetky poklopy dažďovej kanalizácie boli vymenená za okrúhle liatinové.