thumb precistenie mreze 20210727 130119Súčasťou údržbárskych prác bolo prečistenie odvodňovacej odrážky na miestnej komunikácii medzi farským úradom a pohrebiskom. Toto odvodnenie bolo realizované pri výstavbe chodníka v roku 2019 a žľab bol prekrytý železným roštom na zachytávanie vody a naplavenín. V dôsledku prívalových dažďov sa žľab zaniesol zeminou a voda pretekala na cestu II/487 spoločne s naplaveninami aj kameňmi. Pracovníci obce dňa 27. 7. 2021 mreže demontovali, vyčistili žľab od nánosov a opätovne mreže osadili.