thumb kosenie arealu skolaHK 20210723 141254V 30. týždni pracovníci realizovali údržbu zelene - kosenie v areáli bývalej Základnej školy vo Vyšnom Kelčove. Vykosili sa plochy pred aj za budovou školy, telocvične a materskej školy.

Taktiež v mesiaci júl sa realizovalo kosenie a hrabanie trávy na oboch pohrebiskách vrátane plochy pri pošte v centre obce.

Po oprave mulčovača (navinuté oceľové lano na hriadeli mulčovača - lano bolo skryté v tráve pri ceste smerom do Zátoky) sa pokračovalo v mulčovaní trávy okolo miestnych komunikácií – na cestách do Zátoky, na Hranicu, do Liskov, Slončíky a Škradné.