thumb 90 vyrocie kostolaHK DSC 6269V nedeľu 30. augusta 1931 za hojnej účasti veriaceho ľudu, vykonal pápežský protonotár, prelát, žilinský farár a dekan Tomáš Ružička slávnostné požehnanie kostola Božského srdca Ježišovho v miestnej časti Horný Kelčov v obci Vysoká nad Kysucou.“ Takto bola výnimočná udalosť zaznamenaná v Obecnej kronike Vysoká nad Kysucou. Takmer na deň presne v nedeľu 29. augusta 2021 o 11:00 hod. si veriaci vo Vyšnom Kelčove slávnostnou sv. omšou pripomenuli už 90. výročie výstavby a požehnania filiálneho kostola Božského srdca Ježišovho.

Prichádzajúcim sa veriacim slávnostnú atmosféru svojimi krásnymi tónmi umocnila ĽH Muzička spod Grúňa. Svätú omšu, podobne ako pred 90. rokmi, celebroval dekan zo Žiliny. Tento krát to však bol dekan žilinského dekanátu a rektor Katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v našej diecéze ThLic. Marian Záhumenský, ktorý je rodákom z Vysokej nad Kysucou. Počas slávnostnej sv. omše odzneli i piesne v podaní FS Vysočanka.

Po ukončení sv. omše a odspievaní pápežskej hymny bola oficiálne predstavená úplne nová publikácia „KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO V HORNOM KELČOVE 1931 – 2021“, ktorej autormi sú Mgr. Antónia Hudecová a Mgr. Drahomír Velička, PhD. Práve druhý menovaný Mgr. Drahomír Velička, PhD. všetkým prítomným predstavil prípravu a tvorbu vydanej publikácie. Tá je rozdelená do dvoch tematických celkov. Prvý celok sa venuje histórii miestnej časti Vyšný (Horný) Kelčov a druhý histórii a detailom výstavby samotného kostola. Okrem spomenutých autorov na príprave publikácie spolupracovalo množstvo ochotných ľudí a dobrodincov, ktorým sa podarilo zozbierať úžasný materiál. Publikáciu spracovalo a vydalo Vydavateľstvo Magma v Čadci.

Po ukončení prezentácie bola požehnaná pamätná tabuľa s menami všetkých kňazov, ktorí v kostole pôsobili. Následne po slávnosti si mohli veriaci ihneď publikáciu zakúpiť. Finančné prostriedky z jej predaja budú použité v prospech kostola.

 

Text: Bc. Monika Perďochová, Mgr. Anton Varecha

Foto: Ing. Ján Lisko