thumb kosenie zastavky07 2021 IMG 7020I napriek mnohým osobným povinnostiam si členovia DHZ Vysoká nad Kysucou opäť našli čas, aby pomohli a skrášlili prostredie, v ktorom žijeme. Vo štvrtok 29. júla 2021 sa o 19:00 hodine, na podnet poslankyne OZ a tajomníčky zboru Mgr. Kataríny Jantošovej zišli a spoločnými silami opäť pokosili okolie železničnej zastávky Nižný Kelčov, oboch autobusových zastávok a priestranstvo „pri kríži“. Pri železničnej zastávke zároveň i pozbierali odpad a touto cestou prosia všetkých, ktorí železničnú zastávku „využívajú“ pri cestovaní, aby odpad dávali do odpadkového koša a nenechávali ho tam, kde im „z ruky vypadne“ ...