thumb znizenie chodnika IMG 6883Súčasťou plánovanej výstavby v poradí druhého prechodu pre chodcov v centre obce, bolo i prispôsobenie výškovej úrovne existujúceho chodníka, ktorý je súčasťou námestia. V snahe zabezpečiť bezbariérovosť zamestnanci obce odstránili pôvodné obrubníky, ktoré tvorili prechodovú hranu medzi chodníkom a cestou II/487. Následne bola dočasne odstránená i pôvodná zámková dlažba.

Po zrealizovaní zemných prác boli v pôvodnej šírke chodníka osadené nové nábehové obrubníky a v ďalšom kroku pracovníci zrealizovali pokládku chodníkovej dlažby. Práce boli realizované v dňoch od 20. 5. 2021 do 25. 5. 2021.

Nástrek prechodu pre chodcov bude realizovaný po dokončení výmeny asfaltového krytu na ceste II/487, ktorý realizuje Žilinský samosprávny kraj.