thumb vymena dopadovej plochy 20210601 132435Workoutové ihrisko prešlo zmenou a to hlavne výmenou dopadovej plochy, z pôvodnej štrkovej za novú gumovú. Predtým bolo nutnosťou odviesť dopadový štrk, demontovať zostavy, pripraviť podklad k betónovaniu nosnej platne, po zabetónovaní a vyzretí betónu vytvoriť povrchové odvodnenie. Po splnení tejto „1. fáze“ sa pristúpilo k montáži workoutových zostáv a následne k pokládke dopadovej plochy – gumy.