thumb ockovanie 2021 20210612 080238Dňa 12. 6. 2021 sa v obci uskutočnilo povinné očkovanie psov proti besnote. V prípade záujmu chovateľov veterinár MVDr. Miroslav Chochúľ vykonal aj čipovanie. Očkovania sa zúčastnilo 291 psov. Z dlhodobého sledovania evidencie stavu psov a ich chovateľov v našej obci sa jedná približne o 58,41% účasť.