thumb Kosenie 20210615 132404V mesiaci jún 2021 obec realizovala rozsiahle kosenie verejných plôch. Zamestnanci obce vykosili:

- oba cintoríny,

- okolie autobusových zastávok,

- park v centre obce,

- „Vysoký breh“ – plochy pri domove dôchodcov

- okolie futbalového ihriska, budovy TJ SPARTAK a samozrejme i breh rieky Kysuca.

Plocha futbalového ihriska je pravidelne kosená 2x týždenne. Zároveň bolo zrealizované i mulčovanie trávy na krajniciach miestnych komunikácií.