thumb cistenie kanalizacie 20210602 111316Z dôvodu nedostatočných spádových pomerov je nevyhnutné pravidelné čistenie kanalizačného potrubia vedúceho z budovy Obecného úradu a kultúrneho domu. Takéto čistenie realizovali zamestnanci obce i dňa 2. 6. 2021, kedy s pomocou hasičskej techniky vykonali tlakové „prestriekanie“ celej dĺžky odpadovej kanalizácie.