thumb udrzbarske prace ZSHK 185537146 160675622585022 3944169956435000865 nDňa 17. 5. 2021 pracovníci obce realizovali vonkajšiu opravu objektu materskej školy vo Vyšnom Kelčove, ktorá bola rozdelená do dvoch častí. V prvej časti sa vykonali opravy popraskaných vonkajších stien, na ktorých dochádzalo k uvoľňovaniu omietky, čo predstavovalo možné bezpečnostné riziko. V druhej časti sa vykonala oprava zatekajúcej strechy a to pokládkou lepenky a vytvorením „previsu“ strechy za účelom odvedenia vody a zabráneniu podtekania. Práce boli dokončené dňa 21. 5. 2021.