thumb uvitanie deti 2021 DSC 5978Veľa je na svete krásnych a drahých vecí.

Svet v sebe skrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najzázračnejším pokladom, najvzácnejším, najkrehkejším, najplnším kvetom lásky, ktorého omamujúca vôňa nevyprchá až do konca života rodičov.

Aj najväčší básnik sotva nájde výraznejší a presvedčivejší symbol ľudského šťastia, ako sú blaženosťou svietiace oči matky a otca pri pohľade na svoje novorodeniatko. Svojou láskou mu dali život.

Slávnostné chvíle z príležitosti Uvítania detí do života, zažili rodičia spolu so svojimi ratolesťami v stredu 23. júna 2021 v sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou. Starostovi obce Mgr. Antonovi Varechovi boli menovite predstavené deti, ako naši najmenší spoluobčania obce, ktorých rodičia priniesli k slávnostnému privítaniu do života a zápisu do Pamätnej knihy.

Boli nimi:

Ema Bongilajová, Jakub Danek, Dominik Dočár, Kristína Hesková, Lívia Janešíková, Maxim Kubačák, Pavol Kubaška, Artur Michalisko, Richard Minarčík, Marcel Mudrík, Stella Pavela, Tamarka Šamajová, Alica Šlajferčíková, Miroslav Štvrtka, Kristína Umrianová, Alex Zeman, Nikola Banetková, Vivien Bitalová, Erik Blšťák, Oliver Hetflajš, Martin Janešík, Erik Jaroščiak, Dominik Olšovský, Norbert Putorík, Terezka Rybičková, Nina Súhradová, Filip Šupica, Tamarka a Terezka Voštinákové.

Po predstavení našich najmenších spoluobčanov ich v slávnostnom príhovore privítal starosta obce Mgr. Anton Varecha. Rodičom poprial, aby trpezlivo budovali príbytok lásky, istoty, aby svojim deťom odovzdali životnú skúsenosť, múdrosť, poznanie, nech ich vychovávajú s vrúcnou trpezlivosťou a veľkorysou rodičovskou láskou. Pod vedením pani učiteliek z materskej školy si detičky zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana pripravili pre svojich malých kamarátov pásmo básničiek, piesní a tanca.

Želáme vám, milí rodičia, veľa radosti z vášho dieťatka a vašim detičkám veľa zdravia, pohody a lásky v kruhu svojej rodiny a blízkych.

V tomto roku bolo Uvítanie detí do života špecifické hlavne tým, že sa ho zúčastnili detičky narodené v rokoch 2020 - 2021 nakoľko v roku 2020 kvôli ochoreniu Covid-19 a platným nariadeniam nebolo možné toto podujatie minulý rok zorganizovať.