thumb zber OBJ 3 2021 20210323 132542K jarnej „očiste obce“ neodmysliteľne patrí aj realizácia zberu nadrozmerného odpadu resp. objemného odpadu. Zber sa uskutočnil v dňoch od 18. 3. 2021 do 22. 3. 2021. Na zber boli bezplatne zapožičané veľkoobjemové kontajnery od Združenia TKO Semeteš, ktoré boli v centre obce (plocha pri stanici ŽSR) a vo Vyšnom Kelčove (v areáli bývalej základnej školy). V predposledný deň zberu bol jeden z kontajnerov priebežne pristavený aj na Nižnom konci u Sojkov, aby sa skrátila trasa zvážania nazbieraného odpadu z Nižného konca.

Počas jarného zberu 2021 sa celkovo sa zozbieralo 25,58 ton objemného odpadu. Uvedená tonáž nezahŕňa separovateľné zložky ako plasty, drevo a kov, ktoré sa pracovníci obce snažili priebežne vytrieďovať.