thumb zber odpadkov2021 20210310 103343Roztopenie snehovej pokrývky každoročne odhalí absolútne nezodpovedné správanie sa chodcov a hlavne vodičov v podobe množstva odpadkov pozdĺž cesty II/487, pričom najhoršia situácia je vždy v tesnej blízkosti železničných prejazdov. V dňoch od 9. 3. 2021 do 15. 3. 2021 zrealizovali zamestnanci obce zber odpadkov okolo ciest II. a III. triedy. Na úsekoch Varechovský potok – Nižný Koniec, Vyšný Kelčov - Nižný Kelčov a na Semeteši sa zozbieralo cca 400 - 450 kg odpadu (35 vriec)!

 

Odpadky sa vyzbierali i popri chodníku vedúceho okolo rieky Kysuca od Zdravotného strediska smerom na Závodie. I keď je škola zatvorená v úseku sa vyzbierali 3 ks plných vriec! Pracovníci obce zrealizovali i zber a poriadok okolo objemných kontajnerov umiestnených na Semeteši, na Vrchrieke, v Škradnom, vo Vyšnom Kelčove pri kostole a v Zátoke.